2017- től kötelező építészmérnöki felelősségbiztosítás
2017- től kötelező építészmérnöki felelősségbiztosítás 2017 január elsején lép életbe, az egyszerűsített építési bejelentési eljárás kapcsán előírt kötelező szakmai felelősségbiztosítási rendszer, amely alapszabályként az építészmérnökre és a kivitelezőre ró biztosítási szerződéskötési és igazolási kötelezettséget. A könnyebb áttekinthetőség miatt most az építészmérnökökre, szakági tervezőkre vonatkozó szabályokat igyekszünk összefoglalni.A kivitelezőkre és műszaki ellenőrökre v

Fontos, hogy a kötelezettség, csak a lakóépület építésének egyszerűsített bejelentéséről szóló 155/2016 sz. kormányrendelet hatálya alá tartozó tervezői megbízásokra vonatkozik. Tehát az engedélyköteles eljárásokra a felelősségbiztosítás megkötése továbbra is önkéntes marad, vagy szerződéses előírásban kell a felelősségbiztosítási védelmet a megbízónak előírnia. 

 1. Kinek kell kötelező tervezői felelősségbiztosítást kötnie? 

  építészmérnöknek, aki az építtetővel közvetlenül szerződik
  - szakági tervezőnek, ha építtetővel közvetlenül szerződik

  Szakági tervezők jellemzően építészmérnöki, generáltervezői  szerződés alvállalkozójaként kerülnek az építtetővel kapcsolatba, így a biztosításkötési kötelezettségük korlátozottan érvényes.

 2. Mikortól kell a felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni

  -  2017 január elsejét követően megkötött építészeti, tervezői szerződés esetén a felelősségbiztosítás megléte kötelező 
  - 2016 december 31. előtt kötött építészeti szerződések esetén akkor kötelező a biztosítás megkötése, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 16-át követően kerül sor.

 3. Milyen előírásoknak kell a tervezői felelősségbiztosításnak megfelelnie?

  - Minimálisan előírt kártérítési limitösszegek: 

  a., 50 000 000 Ft beruházási összegig
  2 000 000 Ft/kár,  6 000 000 Ft/év

  b., 50 000 000 Ft és 100 000 000 Ft beruházási összeg között
  5 000 000 Ft/kár, és 15 000 000 Ft/év

  c., 100 000 000 Ft beruházási összeg fölött :
  10 000 000 Ft/kár, és 30 000 000 Ft/év

  - alvállalkozókra is ki kell terjeszteni a biztosítási fedezetet
  - 3 év kiterjesztett kárbejelentési időszak.


  Az alapfedez a biztosítási időszak alatt bekövetkezett, tudomásra jutott és bejelentett káreseményekre nyújt fedezetet (mindhárom feltételnek együttesen kell teljesülnie). A kiterjesztett kárbejelentési záradék értelmében a biztosító a fedezet fenállása alatt okozott, de a biztosítás megszűnését követően bekövetkező, illetve tudomásra jutó károkra is vonatkozik, megadott időtartalmig. 

  Aki a rendelet hatálbalépése elött rendelkezik megfelelő szakmai felelősségbiztosítással, annak a kiterjesztett kérbejelntési időszak teljesítése alól a törvényalkotó felmentést ad.

 4. Jótanácsok
  Ha még az idei évben köti meg szakmai felelősségbiztosítási szerződését, mentesülhet a kiterjesztett kárbejelentési időszakra vonatkozó előírás teljesítése alól, amivel kb. 30% éves díjat takaríthat meg

 5. Részletes szabályozás:
  - 353/2016. ( XI.18.) Korm. rendelet


 6. Segítségre van szüksége, ajánlatot szeretne?
   
  - Kerssen minket telefonon, a 454-03-08-as telefonszámon
  - kitöltheti ajánlatkérő nyomtatványunkat
  - használhatja díjszámító rendszerünket
  - kérhet e-mailben kapcsolatfelvételt