Személybiztosítások a koronavírussal kapcsolatban
Személybiztosítások a koronavírussal kapcsolatban Sokakban felmerül az a kérdés, hogy amennyiben rendelkeznek valamilyen személybiztosítással, milyen térítést vehetnek igénybe koronavírus fertőzés esetében.

Életbiztosítások terén, amennyiben a feltételekben szereplő várakozási idő letelt, általánosságban a biztosítók térítik a haláleseti szolgáltatást- koronavírus fertőzés során bekövetkezett esetekre is.


Fontos, hogy kockázatviselést követően kell kialakulni a betegségnek. Tekintettel arra, hogy a lappangási idő pontosan nem ismert, így általánosságban az a szabály, hogy a diagnózis napja az a nap, amikor a betegséggel először fordultak orvoshoz. Amennyiben a feltételben szerepel várakozási idő az adott szolgáltatásra vonatkozólag, akkor a biztosító csak akkor fog fizetni, ha a káresemény bekövetkezte a várakozási idő letelte után következett be. Ez vonatkozik a kockázati életbiztosításra bejelentett halálesetre is.


Egészségbiztosításoknál, azaz szolgáltatás finanszírozó biztosításnál eltérő állásfoglalásokkal találkoztunk, azonban mindenhol egységes volt az, hogy koronavírus szűrést semelyik biztosító nem téríti.


Továbbá az is egységes, hogy amennyiben megbetegedés nélkül kerül valaki kórházi karanténba, a biztosító nem térít- kórházi napi térítést sem. Természetesen amennyiben már igazolt a koronavírus megfertőződés, a biztosító a feltételek és szolgáltatási tábla szerint téríthet.


Találkoztunk viszont olyan biztosítási feltétellel is, melyben a kizárások között szerepel, hogy a biztosító nem térít jogszabályban meghatározott katasztrófa és népegészségügy körbe tartozó egészségügyi ellátásokra és szolgáltatásokra.


Balesetbiztosítási szerződésen belül nem térítenek a biztosítótársaságok olyan szolgáltatásokra, melyek koronavírus megbetegedésből erednek. Ennek oka első sorban a baleset definíciójából adódik; a Biztosított akaratától független, egyszeri, hirtelen fellépő külső fizikai/kémiai behatás, melynek következtében a kockázatviselés tartama alatt a Biztosított elhalálozik, testi sérülést vagy maradandó egészségkárosodást szenved. A vírusos megbetegedések nem számítanak balesetnek abban az esetben sem, ha a Biztosított baleset során fertőződik meg a vírussal, így ilyen esetekre a biztosítótársaságok nem nyújtanak szolgáltatást.


A fentieken túlmenően egyes társaságoknál ahol csak balesetből eredő károkra vonatkozó térítés található a biztosítási csomagban, külön kizárásra kerülhetnek a bakteriális, illetve vírusfertőzésből adódó károk.


A biztosítási piacon egyéni és csoportos személybiztosításoknál jellemzően megtalálhatóak a táppénz kiegészítő biztosítások is, mint például a keresőképtelenség térítése, vagy a kórházi ápolás idejére járó térítés. Ezek lehetnek napi -, vagy egyszeri térítésesek is. 


A koronavírus fertőzésből eredő keresőképtelenségre, illetve kórházi ápolásra csak abban az esetben nyújt szolgáltatást a biztosító, amennyiben a biztosítási szerződés kiterjed a megbetegedésekből adódó károkra, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó türelmi idő, vagy napi önrész lejárt.


Napi térítés esetén az önrészesedést követő táppénzes időszak, és/vagy kórházi fekvőbeteg ellátás mindegyik napjára a Biztosítottat megilleti a szolgáltatás a feltételekben meghatározott mértékig. Egyszeri térítés esetén az önrészesedést követően a biztosító egy összegben folyósítja a biztosítási kötvényben rögzített biztosítási összeget a Biztosított részére.


Táppénz kiegészítő szolgáltatás nem vehető igénybe karantén esetén, ha az nem jár együtt keresőképtelenséggel, vagy kórházi fekvőbeteg ellátással.


A táppénz kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó információk a koronavírussal kapcsolatban hivatottak tájékoztatást nyújtani. Egyéb megfertőződésekből eredő káresemények fedezetével kapcsolatban minden esetben javasoljuk a biztosítási feltételek elolvasását, vagy biztosítási alkusz segítségét igénybe venni!


Aki most kötne személybiztosítást a koronavírus miatt – gondoljon a várakozási időre is, tekintettel arra, hogy a biztosítók többségénél szerepel ilyen kikötés, melynek letelte után fog téríteni csak a biztosító.