Szakmai felelősségbiztosítás orvosok részére

Ajánlatkérés

 

Orvosok felelõsségbiztosítása díjszámításMára Magyarors orvosok egészségügyi dolgozók szakmai felelõsségbiztosításazágon is szinte hétköznapivá váltak a több tízmilliós vagy még magasabb kártérítésért indított orvosi mûhibaperek, melyek bizony az orvos pervesztésével is véget érhetnek.
Manapság a betegek jóval öntudatosabbak, jobban ismerik személyiségi jogaikat, mint 5-10 évvel ezelõtt, és egyre több ügyvédi iroda specializálódott mûhibaperekre, így a károsultak könnyebben érvényesítik igényeiket. Egy nagyobb pervesztés akár az orvos vagy az egészségügyi intézmény pénzügyi helyzetét  is romba dötheti.
Ennek kivédésére alkották meg a biztosítók a szakmai felelõsségbiztosítást.


Mire érdemes figyelni?

A biztosítók feltételei jelentõsen eltérhetnek egymástól, és emiatt esetenként szükség lehet kiegészítõ záradékokra orvosok szakmai felelõsségbiztosítása és/vagy kiegészítõ felelõsségbiztosításokra.

Groupama Garancia Biztosító orvosi felelõsségbiztosítása például nem terjed ki a külföldi állampolgároknak okozott károkra.

Fontos, hogy az összes biztosító kizárja a hozzátartozóknak, üzlettársaknak, alkalmazottaknak okozott károkat. Amennyiben az orvos idegen intézményben is gyógyító tevékenységet végez, vagy egynapos sebészeti beavatkozásokat is végez, bizonyos biztosítóknál az erre vonatkozó térítésmentes záradékot is igényelni kell.

A Generali Biztosító egészségügyi biztosításánál már kiegészítõ jogvédelmi fedezetet is lehet kérni gyógyszerismertetéssel összefüggõ hatósági eljárásokra. Ez akkor nyújt védelmet, amennyiben a biztosított az adott gyógyszer,vagy gyógyászai segédeszköz hatása, alkalmazása, összetételére vonatkozóan téves információt nyújt, és emiatt  a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a biztosított személlyel szemben hatósági eljárást indít.
Azonban fontos,hogy ez a fedezet kizárja  a biztosítottal szemben indított egyéb eljárást (pl. polgári eljárás, büntetõeljárás stb.), illetve a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó eljáráson kívül, más hatóság (pl. fogyasztóvédelmi hatóság, Gazdasági Versenyhivatal) hatáskörébe tartozó eljárásokat.

 
 orvosok biztosítása visszameõleges fedezetRetroaktív fedezet
 
Ma már az egyik biztosító kiegészítõként megvásárolható retroaktív, azaz visszamenõleges hatályú biztosítást is kínál, mely 5 évre visszamenõleg nyújt fedezetet. Minden olyan praxis esetében érdemes megfontolni a fedezet megvásárlását, aki tevékenységét már korábban megkezdte és nem rendelkezett felelõsségbiztosításssal (kiterjesztett bejelentési idõszakkal)!
Ez a kiterjesztés azonban a szerzõdés kötés elõtt már tudomásra jutott károkra nem nyújt fedezetet.  Praxis megszüntetése esetén
 orvosok felelõsségbiztosítása idõbeni hatály
Akik orvosi tevékenységük megszüntetésén vagy szüneteltetésén gondolkoznak, azoknak ajánljuk az ún. kiterjesztett fedezetet, mely a biztosítás hatálya alatt okozott, a szerzõdés megszûnését követõen ismertté vált és bejelentett kárigényekre nyújt fedezetet, a törvényes elévülési idõn belül, amely a károkozást követõen maximum öt év lehet. A kiterjesztett bejelentési idõszak segíthet a biztosítóváltáskor keletkezõ esetlegesen fedezetlen idõszak megszüntetésérõl is.Javasolt felelõsségbiztosítási körök orvos szakmai felelõsségbiztosítás általános munkáltatói bérlõi felelõsség

Javasolt a szakmai felelõsségbiztosítás mellett kiegészítõ felelõsségi körökre vonatkozó fedezetek kötése is:

  • általános felelõsségbiztosítás (arra az esetre pl., ha egy ügyfél elcsúszik a nedves padlón)
  • munkáltatói felelõsség (alkalmazottak munkahelyi balesetébõl eredõ kártérítési igényére, OEP regresszre)
  • bérlõi felelõsség (bérlõnek felróható ingatlanban okozott kárra, pl. tûz okozása)

Amennyiben az orvos vagy a szolgálató intézmény rendelkezik vagyonbiztosítással, javasoljuk annak ellenõrzését is, hiszen bizonyos felelõsségi körök a vagyonbiztosítási szerzõdéssel együttesen is biztosíthatóak!Számolja ki és akár kösse meg egyszerûen, gyorsan biztosításának díját online oldalunkon a lenti logóra kattintva!

 medrisk.hu


 

vissza
 
Orvosszakmai felelősségbiztosítás adatlap