Fogorvosok szakmai felelősségbiztosítása
Ajánlatkérés

  

Fogorvosok szakmai felelősségbiztosítása díjszámítás

 

 

 kedvező fogorvosi felelősségbiztosítás


A fogorvosi szakma különös precizitást igényel, így nagyobb a lehetősége a mulasztásnak, műhibának, véletlen károkozásnak. A szakmai felelősségbiztosítás  a fogorvosi tevékenység során a páciensnek vagyonában, testi épségében vagy egészségében szakmai hiba kapcsán okozott károkra nyújt fedezetet.
 
Mire kell figyelni?

A biztosítók feltételei jelentős eltéréseket mutatnak, melyek kiegészítő záradékok, kiegészítő felelősségbiztosítások fogorvosok felelősségbiztosítása online alkalmazását tehetik szükségessé. Groupama Garancia Biztosító orvos szakmai felelősségbiztosítása például nem terjed ki a külföldi állampolgároknak okozott károkra. Az Uniqa Biztosító által kínált felelősségbiztosítás kizárja a biztosított tevékenységhez használt eszközök által okozott károkat- az Allianz és a Generali terméke azonban fedezetet nyújt erre is.

A biztosítás területi hatálya alap esetben Magyarország, azonban fontos, hogy a Generali Biztosító feltétele szerint a kárnak is Magyarországon kell bekövetkeznie ahhoz, a biztosítás fedezetet nyújtson. Az Uniqa Biztosító a biztosítással fedezett  kár bekövetkezésére vonatkozó területi hatálynak Magyarországon kívűl az Eu tagállamait, illetve az Európai Gazdasági Térséget jelöli meg.
Fontos, hogy az összes biztosító kizárja a hozzátartozóknak, üzlettársaknak, alkalmazottaknak okozott károkat. Amennyiben idegen intézményben is végzi a tevékenységét, vagy egynapos sebészeti ellátásokat is végez, bizonyos biztosítóknál az erre vonatkozó térítésmentes záradékokat is igényelnie kell.

Amennyiben már rendelkezik jelenleg szakmai felelősségbiztosítással, azonban ajánlatunk kedvezőbbnek bizonyul, úgynevezett retroaktív (visszamenőleges) fedezet megvásárlásával a biztosítási védelem folyamatos lehet. Ez azért fontos, mert a biztosítók csak a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett és bejelentett károk tekintetében vállalnak kockázatot. A retroaktív fedezetet természetesen azok is igényelhetik,akiknek a praxisuk már üzemel, azonban nem rendelkeztek idáig felelősségbiztosítással.  fogtechnikus, asszisztens biztosításaAsszisztensek, szakdolgozók

Sok esetben a fogorvosok, rendelők nem foglalkoznak az asszisztensek, szakdolgozók biztosításával, azonban ma már annyi folyamatban segédkeznek, hogy érdemes rájuk is kiterjeszteni a biztosítást-melynek díja így csak kis mértékben emelkedik, illetve van olyan biztosító, aki kedvezményt is ad több biztosított esetén- így a többi biztosított biztosításának díja is kedvezőbb lesz. A szerződő ebben az esetben mindig a munkáltató legyen.

 


Ki legyen a biztosítás szerződője, ki a biztosított?

A legegyszerűbben: A biztosított az legyen, aki a számlát adja a páciensnek az elvégzett szolgáltatásról. Így amennyiben a fogorvos széket bérel egy  fogorvosi vállalkozás biztosításarendelőben, és saját vállalkozása szerződött le a rendelőt üzemeltető céggel ( és a szolgáltatás nyújtása az üzemeltető céggel működik)- akkor a biztosított a rendelőt üzemeltető cég lesz, a szerződő a széket bérlő fogorvos lesz- azonban orvosként a szerződőt kell feltüntetni.
Természetesen a legegyszerűbb eset, ha alkalmazottként praktizál a fogorvos- ebben az esetben a szerződő és a biztosított is a munkáltató- a fogorvost pedig fel kell tüntenti az ajánlaton. Sajnos sok esetben tapasztaljuk, hogy a munkáltató nem hajlandó biztosítást kötni az alkalmazottra- azonban az ANTSZ előírja  a biztosítás meglétét. Ebben az esetben a munkavállaló köthet biztosítást- a biztosított a munkáltató lesz, a szerződő a munkavállaló, azonban fontos, hogy így a munkáltató nem rendelkezik biztosítási fedezettel az orvos által okozott károkra.
Amennyiben a munkavállaló fogorovos több rendelőben is végzi a tevékenységét, akkor az összes rendelőre vonatkozólag kell rendelkeznie biztosítással.

 Praxis megszüntetése
 fogorvosi praxis megszűnik biztosítás esetén

Akik orvosi tevékenységük megszüntetése vagy szüneteltetésén gondolkoznak, azoknak ajánljuk a kiterjesztett fedezetet, mely a biztosítás hatálya alatt okozott, a szerződés megszűnését követően ismertté vált és bejelentett kárigényekre nyújt fedezetet a törvényes elévülési időn belül, amely a károkozást követően maximum öt év lehet. A kiterjesztett bejelentési időszak segíthet a biztosítóváltáskor keletkező fedezetlen időszak megszüntetéséről is. 

 Javasolt kiegészítő felelősségbiztosítási körök

 fogorvos szakmai felelősségbiztosítás javasolt kiegészítő fedezetek

Javasolt a szakmai felelősségbiztosítás mellett kiegészítő felelősségi körökre vonatkozó fedezetek megkötése is alábbiak szerint:
- általános felelősségbiztosítás (arra az esetre pl., ha egy ügyfél elcsúszik a nedves padlón)
- munkáltatói felelősség (alkalmazottak munkahelyi balesetéből eredő kártérítési igényére, OEP regresszre)
- bérlői felelősség (bérlőnek felróható ingatlanban okozott kárra, pl. tűz okozása)

Amennyiben rendelkeznek vagyonbiztosítással, javasoljuk annak ellenőrzését is, hiszen bizonyos felelősségi körök a vagyonbiztosítási szerződéssel közösen is biztosíthatóak ! 

Egyéb kérdés esetén keresse kollégáinkat!
Biztosításának díját gyorsan, egyszerűen kiszámolhatja, illetve meg is kötheti, oldalunkon, a:
 fogorvosok szakmai felelősségbiztosítása

vissza
 
Fogorvos szakmai felelőségbiztosítás adatlap