Társasház Biztosítás
Ajánlatkérés

 


 társasház biztosítás


A társasház biztosítás az épületszerkezet egészére nyújt biztosítási fedezetet, beleértve a lakásokat, pincét, lépcsõházat, garázsokat és az épületgépészeti részeket (víz, melegvíz, csatornahálózat, elektromos vezetékek, stb.). Általában nem terjed ki a biztosítás a lakók ingóságaira. A saját tulajdonban lévõ ingóságokra külön kiegészítõ fedezet köthetõ. A biztosítás köthetõ a teljes épületre, vagy csak a közös épületrészekre.
 

 

Fontos tudnivalók a biztosítás kötése elõtt
:
 •  Fontos, hogy a biztosítás kiterjedjen a lakók egymásnak okozott káraira társasház biztosítás •  Köthetõ teljes körû All-risk biztosítás is •  Fedezetbe vonhatóak a lakók ingóságai •  Lapostetõs épület esetén ügyeljünk a "lapostetõ beázása" fedezetre, mert számos esetben ez nem szerepe társasházak allrisk biztosításal az alapfedezetben! •  Közös üvegekre is kössünk biztosítást! •  Ha a közösképviseletet valamely lakó látja el, kössünk felelõsségbiztosítást a közös képviselõi tevékenységre!  •  Egy esetleges nagyobb kár esetén hasznos lehet a lakásbérlés költségeinek fedezete is •  Köthetõ biztosítás kaputelefon rongálásra. •  Falfirkákra is létezik társasházbiztosítási fedezet. •  Lift meghibásodásra és rongálásra is •  Amennyiben a lakók rendelkeznek egyéni lakásbiztosítással, azt a társasház biztosítás megkötése után érdemes módosítani úgy, hogy az épületrészt kiemelik belõle. •  A bankok által megkövetelt engedményezési nyilatkozatot a biztosító a hitelösszeg erejéig a társasház biztosítás alapján is kiadhatja, ehhez a bank, vagy a biztosító által rendszeresített nyomtatvány tulajdonos és közös képviselõ általi aláírása szükséges. • Nem biztosított a karbantartás elmulasztásával összefüggésben keletkezett kár illetve a nem lezárt helyiségben tárolt, illetve tartott ingóságok kárai (kivéve szemetes kuka). 

Biztosított fedezetek

 
 • Alap vagyonbiztosítási fedezet: Tûz, elektromos tûz, robbanás, villámcsapás okozta közvetlen és közvetett társasház biztosítás fedezetek károk, ismeretlen közlekedési eszköz ütközése, idegen tárgy rádõlése, légijármû ütközése, földrengés, földcsuszamlás, föld- és kõomlás, ismeretlen üreg beomlása, vihar, jégesõ, hónyomás, árvíz, felhõszakadás, vezetéktörés. •  Felelõsségbiztosítás:
  A biztosító megtéríti a harmadik személynek okozott személysérüléses vagy dolgokban keletkezett károkat, amelyekért a biztosított, mint a biztosított épület tulajdonosa, használója kártérítési kötelezettséggel tartozik.  Bõvített felelõsségi fedezet is köthetõ a lakók egymásnak okozott káraira, melyek közül a leggyakoribb a vezetékes víz elfolyásából származó károk. Kiegészítõ felelõsségbiztosítási fedezet köthetõ a közösképviselõ szakmai hibájából keletkezett káreseményekre is. • Kiegészítõ fedezetek:
  Betöréses lopás, rablás, antennák biztosítása, rongálás biztosítás, kaputelefonok rongálása, liftek rongálása hirtelen meghibásodása, különleges üvegek biztosítása.
  Kérje ajánlatunkat kötelezettségmentesen az ajánlatkérés ikonra kattintva!


 


 


vissza
 
Társasház ajánlatkérő adatlap