Vagyon- és felelősségbiztosítás vállalatok, vállalkozások részére
Ajánlatkérés
A vállalat vagyontárgyainak, biztosítása elengedhetetlen a cég folyamatos és biztonságos működése érdekében. Egy-egy nem várt esemény komoly kiadásokat, termeléskiesést, legrosszabb esetben a működés megszűnését is eredményezheti. Vagyon és kiegészítő biztosításokkal felkészülhetünk a nem várt eseményekre és egy esetleges káresemény következtében sem veszítjük el cégünk vagyonát, megrendelőit és dolgozóit.

Lehetőségünk van csomagbiztosítás kötni, illetve magunk is összeállíthatjuk, hogy mely fedezetekre van szükségünk.
A csomagbiztosítás előnye, hogy nem kell hosszadalmas kockázatfelmérést végeznünk, tekintettel arra, hogy  a biztosítók által felkínált csomagok közül választhatunk.  A csomagok változatos kockázati lefedettséget kínálnak, egyszerű szerződéskötést, és kedvező díjszabást.

Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik kis és középvállalatok vagyonbiztosítása terén- szerteágazó biztosítói kapcsolatunknak köszönhetően az Önnek legmegfelelőbb ajánlatot tudjuk kínálni.


 

 vállalati vagyonbiztosítás fedezetekVagyonbiztosítási kockázati körök

 vállalati felelősségbiztosításFelelősségbiztosítások

 vállalati csoportos balesetbiztosításMunkavállalók csoportos balesetbiztosítása

 vállalati vagyonbiztosítás fontosFontos tudnivalók
Vagyonbiztosítási kockázati körök

 

 • Tűz, vihar és kiegészítő kockázatok. vállalati vagyonbiztosítás fedezetek
 • Alapkockázatok mellé köthető kiegészítő elemek: betöréses lopás, rablás, küldöttrablás, üvegtörés, vandalizmus fedezet
 • All-Risk biztosítás:  bővebb fedezetet nyújt, mint a megnevezett kockázatoktra szóló biztosítás, hiszen a természeti kockázatokon túl számos káresemény előfordulhat. Díja természetesen magasabb az alapfedezet díjánál, ezért itthon még kevésbé elterjedt.
 • All Risk - a mindenre kiterjedő biztosítási fedezet:
  Minden balesetszerűen bekövetkező eseményre vonatkozik, kivéve azokat az eseteket, amelyeket az adott egyedi szerződés kizár. (tipikus kizárások: szerződő szándékos károkozása, háborús kockázat). Előnye, hogy olyan kockázatokra is kiterjed, amelyekre senki nem számít.

 

 • Kiegészítő kockázatok lehetnek - a fenti vagyonbiztosítási elemken túl:

  • Elektromos gépek, mobileszközök All-Risk biztosítása: a fedezet kiterjed a v vállalati vagyonbiztosítás plusz fedezetekéletlen, emberi hibákból eredő károkozásra is (pl. kakaóba, kávéba, üdítőbe áztatás), valamint, mobil eszközök esetében a szállítási kockázatra is. Figyelem: ha feltört gépkocsiból lopták el az eszközt, csak akkor térít a biztosító, ha az adott berendezést a jármű zárt csomagteréből lopják el, nappal.

  • Géptörés biztosítás: alapvetően ipari, mezőgazdasági gépek, termelőberendezések, mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések, gépjármű felépítmények belső erő hatására törénő törése, meghibásodása esetén térít.
   A biztosítási védelem kiterjed:
   - a kezelői hiba; rosszindulatú rongálás; külső, mechanikus hatás; légköri elektromosság hatására keletkező károkra; öntési, vagy anyaghibára; hibás tervezésre; műhely- vagy telepítés közben elkövetett hibára; rossz kivitelezésre; szaktudás hiányára;
   kezelési hibára vállalati vagyonbiztosítás géptörés, üzemszünet, szállítmánybiztosítás; kazánokban vízhiányra; fizikai robbanásra; centrifugális erő hatására történő szétszakadásra; rövidzárlatra; szélviharra.
   -Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás kiterjed a mozgás közben fellépő károk (pl.: ütközés, zuhanás, stb.) térítésére is. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás CASCO-hoz hasonló fedezetet nyújt.

  • Szállítmánybiztosítás: A cég saját tulajdonú járműveivel szállított készletekre, eszközökre és kész termékekre nyújt fedezetet, szállítási és rakodási kockázatra, magyarországi területi hatállyal.

  • Üzemszünet biztosítás: Egy esetleges biztosítási káresemény kapcsán az üzem leállásából adódó károkat fedezi. Termelővállalatok esetén a fix költségeket, valamint az esetlegesen elmaradt hasznot szokás fedezetbe vonni. Felelősségbiztosítási körök

 • Általános felelősségbiztosítás: Az általános felelősségbiztosítás olyan esetekre nyújt fedezetet, amikor a vállalati felelősségbiztosítás biztosított jogi személy, vele szerződésben nem álló jogi, vagy természetes személynek okoz dologi vagy személyi sérüléses kárt. Tipikus általános felelősségbiztosítási esemény például, ha az üzletünk előtt egy járókelő nekünk felróható okból elcsúszik.

 •  Munkáltatói felelősségbiztosítás: Magyarországon nem kötelező biztosítási forma, de igen elterjedt és egyre több cég köti meg. A munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a dolgozók munkahelyen, munkavégzés közben elszenvedett baleseteiből származó károkra, amely lehet pl. orvosi kezelési, kórházi ápolási költség (FONTOS! A TB a munkahelyi balesetből eredő ellátás költségeit a munkaadóra hárítja, ezért minden ügyfelünknek javasoljuk a munkáltatói felelősségbiztosítás megkötését) ill. a balesetet szenvedett dolgozó tartós munkaképtelensége, rokkantsága esetén járulékfizetést szolgáltat. A munkáltatói felelősségi körbe tartozó eseményeket jellemzően a munka törvénykönyve szabályozza. A biztosítási fedezetből kizárásra kerülnek bizonyos események: általában nem fedezi a biztosító pl. a munkába menet, vagy az onnan hazafele úton bekövetkezett balesetek kapcsán felmerült kártérítési igényeket.

 •  Bérlői felelősségbiztosítás: A hivatalosan kibérelt ingatlanokban a bérbeadónak okozott károkat téríti meg. A legtöbb bérbeadó (pl. áruházláncok, irodaházak) előírja bérlői számára a bérlői felelősségbiztosítást.

 •  Termék/szolgáltatás felelősségbiztosítás: Egy megrendelés hiányos teljesítése, vagy egy addig ismeretlen bérlői felelősség, termék felelősség, szolgáltatói felelősség terméktulajdonság felszínre kerülése - az áru cseréjének, a szolgáltatás javításának költségén felül -, komoly károkat okozhat a vevőnek/megrendelőnek, így megtartása, bizalmának visszaszerzése érdekében a probléma leghatékonyabb orvoslására van szükség. Ilyen esetekben jöhet jól a termék/szolgáltatás felelősségbiztosítás, aminek a fedezete akár termékvisszahívásra is kiterjeszthető.

 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás: A  környezetszennyezési felelősség egyre növekvő és egyre drágább kockázatot jelent Európa-szerte a vállalkozások számára: a növekvő társadalmi figyelem, környezettudatosság, az egyre szigorodó jogszabályok egyre nehezebb helyzetet teremtenek. A környezetszennyezési felelősségbiztosítás fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt az őt terhelő kártérítési kötelezettségekre. A biztosító - a szerződésben foglalt mértékig - megtéríti az ügyfelet képviselő ügyvéd munkadíját és kiadásait, és a kár mértékének megállapítására - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét is.
   
Munkavállalók csoportos balesetbiztosítása

A munkahelyen, ill. amennyiben a szerződés erre kiterjed, a munkahelyen kívül balesetet szenvedő dolgozók részére munkavállalók csoportos balesetbiztostása szolgáltat, választott szolgáltatások és térítési összegek erejéig.
A csoportos balesetbiztosítás szabadon variálható termék: köthető munkaidőre, vagy 24 órás fedezetként, és gyakorlatilag elemenként állítható össze. Többek között választahtunk műtét esetére szolgáló fedezetet, vagy korházi napi térítést, táppénzkiegészítést is.

Előnyei:

 • növeli a dolgozók lojalitását;
 • minden személyi sérüléses balesetben térít (nem csak a munkáltatónak felróható okból bekövetkezőknél);
 • a díj költségként elszámolható, semmilyen SZJA és járulékfizetési kötelezettséggel nem jár;
 • különösen fontos gondoskodás az alacsony alapbérrel bejelentett dolgozók számára!
   

 

Fontos tudnivalók

 

 •  az ingatlanok biztosítása új értéken történik, hiszen kár esetén a pótlás csak új építéssel oldható meg vállalati vagyonbiztosítás - új érték, készletbiztosítás, készpénz, . Fontos, hogy az ingatlan értékében ne szerepeljen a telek ára, mert ennek megsemmisülése nem lehetséges;
 • a műszaki, irodai és egyéb gépek, berendezések biztosítása rendszerint újrabeszerzési áron történik;
 • a készletbiztosítás (anyagok, félkész és késztermékek) telephelyenként részletezve, csúcsértéken történik, azaz a lehető legmagasabb kárértéken biztosítják.
 • Készpénz, értékpapír, értékcikk biztosítása: csak abban az esetben térít a biztosító, ha a tárolás, vagy a készpénz szállítása az előírásoknak megfelelően történik.

 • az ingatlan adatainak megadásánál külön jelezzük, amennyiben más tulajdonában van az ingatlan- ezt idegen vagyonként kell jelölni- még akkor is, ha a saját magántulajdonunkban van- azonban a szerződő a cég.

 • amennyiben ingatlanunkban, vagy a feladott vagyontárgyak értékében/mennyiségében változás történik, azt azonnal jelentsük le a biztosító felé- hisz csak így kerül fedezetbe az adott vagyontárgy.

 • villámcsapás hatására keletkezett kárt a biztosító csak akkor téríti, ha az adott vagyontárgy villámvédelemmel  illetve az elektromos/elektornikus gépek,készülékek és berendezések  túlfeszültség védelemmel voltak felszerelve.

 • árvíz/belvíz kockázatok tekintetében a biztosítók általában várakozási időt kötnek ki- ez azt jelenti, hogy a szerződés kockázatviselés kezdetétől számított megadott napon belül árvíz/belvíz által okozott kár ér minket, azt a biztosító nem téríti meg.

 

 

 

 


vissza
 
Vállalkozói vagyon és felelősségbiztosítási ajánlatkérés