CAR építésbiztosítás, építkezés biztosítása
Ajánlatkérés
Az építkezés alatt a még nem teljesen kész épület nagy kockázatoknak van kitéve, mint példáúl vandalizmusnak, vihar/szélviharkároknak, betöréses lopásnak- ezekre nyújthat fedezetet az építés szerelés biztosítás.
Tekintettel arra, hogy nagy biztosítási összegekrõl szokott szó lenni,  érdemes  díjban és feltételekben is a számunkra legmegfelelõbb ajánlatot megtalálni. Ebben nyújthat irodánk segítséget. 


Az alapfedezet
Fontos kiegészítõ biztosítások
Ki kötheti a biztosítást
Biztosítási idõszak/Biztosítási összeg
Biztosítható vagyontárgyak-kockázatok
Személyes tanácsadás - ajánlatkérés
Záradékok listája

 
Építés Szerelés összkockázatú Biztosítás CAR Contractors' ALL Risk alapfedezet

A vagyonbiztosítási építés szerelés biztosításfejezet keretében biztosított az összes, az építési helyszínen tárolt építési anyag valamint az építési vállalkozó és alvállakozói teljes építési munkája és teljesítésére vállal kockázatot. A biztosítási védelem kiterjed valamennyi olyan veszteségre és kárra, amelyek a biztosítás ideje alatt a biztosított vagyontárgyakban hirtelen, elõre nem látható módon és balesetszerûen következik be, és amely javítást vagy pótlást tesz szükségessé. A felelõsségbiztosítási fejezet keretében biztosítottak a harmadik félnek okozott személyi és dologi károkra, meghatározott kártérítési limit erejéig vásárolnak fedezetet.
A Kiegészítõ fedezetek:

Az építés-szerelés biztosítás számos választható kiegészítõ fedezetet tartalmaz. Néhány ezek közül:építés szerelés biztosítás 
 • Alvállalkozók fedezete. A felelõsségbiztosítás kiterjesthetõ az alvállalkozókra és az alvállalkozók egymásnak okozott felelõsségi kártérítésére is. • Tervezõi felelõsségbiztosítás kitejesztésével a biztosítás téríti a tervezõi hibákra visszavezethetõ költségeket. • Meglévõ vagyontárgyak biztosítására jellemzõen akkor van szükség, ha ráépítési, hozzáépítési munkák biztosításáról van szó. • Szomszédos épületek biztosítása szükséges, ha foghíjbeépítés történik. • Segédszerkezetek, építéshelyszíni gépek fedezete • Szavatossági idõszakra vonatkozó fedezet. 

 építkezés biztosítás
Ki kötheti a biztosítást?

A biztosítás szerzõdõje lehet a építkezés beruházója, vagy a generálkivitelezõ. Ügyfeleinknek általában azt javasoljuk, hogy a biztosítást a beruházzó kösse, tekintettel arra, hogy az építés szerelés biztosítás legfõképpen õt védi.
Biztosítási idõszak/Biztosítási összeg beruházás biztosítás


A biztosítási idõszak a  kivitelezés idõtartama, azaz az építkezés megkezdése és a használatba vétel között eltelt idõ. Magyarországi tapasztalatok alapján a biztosítás idõtartalmát érdemes az eredeti tervezési idõszaknál hosszabbra tervezni ( általában az építkezések mindig elhúzódnak), és az ajánlatot rögtön hosszabb idõszakra kérni. Így megspórolhatjuk a pro rata díj egy részét, melynek költsége jóval magasabb, mint az alap biztosítás díja.


A biztosítási összeg rendszerint a projekt kivitelezési összege, azaz adott építmény beruházói bekerülési költsége. Fontos az építési költségek megváltozása esetén a biztosítási szerzõdés módosítása is.

Elkülönítetten kell meghatározni:
 • építés helyszíni gépek berendezések értékét, • a járulékos költségek mértékét, • valamint a felelõsségbiztosítás térítési felsõ határát, káreseményenként és évente, személyi és dologi károkra egyaránt. 
 építkezés teljesítési érték biztosításBiztosítható vagyontárgyak-kockázatok


Biztosítható vagyontárgyak:
 • építési teljesítés értéke, bontási tereprendezési munkák, segédépítmények, anyagok, gépek, berendezések értéke,

 • káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek

 • felelõsségi károk,

 • korábban is már meglévõ ingatlanok
Biztosítható kockázatok:
 • minden balesetszerûen bekövetkezõ eseményre kiterjed, mely a biztosított vagyonban, vagy annak kármentesítése kapcsán keletkezett. • a biztosítási fedezetbõl kizárt események a szerzõdésben nevesítve vannak (tipikusan ilyen esemény a biztosított szándékos károkozása). • a biztosítás számos kizárt káreseményre is kiterjeszthetõ, különbözõ záradékok alkalmazásával. • felelõsségbiztosítási kockázatok • a biztosítás kiterjeszthetõ a biztosítási eseménybõl eredõ nyereségkiesésre is ( loss of profit) 
 CAR biztosítás tanácsadásSzemélyes tanácsadás


Igény esetén személyes tanácsadással is állunk szíves rendelkezésükre. Idõpontegyeztetéshez kérjük hívja a 061/454-03-08-as telefonszámot, vagy írjon nekünk az info@hungarorisk.hu e-mail címre
Ajánlatot kérhet online a lap tetején található ajánlatkérés gombra kattintva, vagy töltse le építésbiztosításhoz  szükséges adatlapunkat itt !
Kitöltéssel kapcsolatos kérdés esetén keresse kollégáinkat a 06-1-454-03-08 as telefonszámon. A kitöltött nyomtatványt küldje meg az info@hungarorisk.hu címre, vagy a 06-1-454-03-09-es telefax számra


 
Záradékok:


 


001 Sztrájk, felkelés, belsõ zavargás
002 Keresztfelelõsség
003 Szavatossági munkák fedezete
004 A biztosítási idõszak kiterjesztése
005 Építési ütemterv
006 Túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok
007 Légifuvarok pótlólagos költségeinek fedezete
008 Építmények földrengésövezetben
009 Földrengés okozta károk kizárása
010 Árvíz, magas vízállás okozta károk kizárása
012 Szélvihar okozta károk kizárása
013 Külsõ tárolásra vonatkozó külön feltétel
100 Készülékek és gépek próbaüzeme
102 Földkábelek, csõvezetékek, egyéb berendezések
103 Termõterület, termények, erdõk

106 Szakaszos építési munkák
107 Szállásépületek, barakkok
108 Építési segédszerkezetek, készülékek, gépek
109 Építõanyagok
110 Biztonsági intézkedések

111 Helyreállítási költségek földcsuszamlás után
112 Tûzoltó berendezések
114 Sorozatkárok külön feltétele
115 Tervezõi kockázat
116 Átvett vagy üzembehelyezett biztosított építési teljesítések
117 Víz és szennyvízvezetékek
119 A biztosított tulajdonában, kezelésében, felelõs õrzésében lévõ meglévõ vagyontárgyak fedezete
120 A környezõ vagyontárgyak fedezete

121 Cölöpalapozás külön feltétele


 


vissza
 
CAR ajánlatkérő adatlap