Vagyon- és felelősségbiztosítás vállalatok, vállalkozások részére
Ajánlatkérés

  A vállalat vagyontárgyainak, biztosítása elengedhetetlen a cég folyamatos és biztonságos mûködése érdekében. Egy-egy nem várt esemény komoly kiadásokat, termeléskiesést, legrosszabb esetben a mûködés megszûnését is eredményezheti. Vagyon és kiegészítõ biztosításokkal felkészülhetünk a nem várt eseményekre és egy esetleges káresemény következtében sem veszítjük el cégünk vagyonát, megrendelõit és dolgozóit.


Lehetõségünk van csomagbiztosítás kötni, illetve magunk is összeállíthatjuk, hogy mely fedezetekre van szükségünk.
A csomagbiztosítás elõnye, hogy nem kell hosszadalmas kockázatfelmérést végeznünk, tekintettel arra, hogy  a biztosítók által felkínált csomagok közül választhatunk.  A csomagok változatos kockázati lefedettséget kínálnak, egyszerû szerzõdéskötést, és kedvezõ díjszabást.


Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik kis és középvállalatok vagyonbiztosítása terén- szerteágazó biztosítói kapcsolatunknak köszönhetõen az Önnek legmegfelelõbb ajánlatot tudjuk kínálni.
 


 vállalati vagyonbiztosítás fedezetekVagyonbiztosítási kockázati körök vállalati felelõsségbiztosításFelelõsségbiztosítások


  vállalati csoportos balesetbiztosításMunkavállalók csoportos balesetbiztosítása vállalati vagyonbiztosítás fontosFontos tudnivalók


 


Vagyonbiztosítási kockázati körök


 
 • Tûz, vihar és kiegészítõ kockázatok. vállalati vagyonbiztosítás fedezetek

 • Alapkockázatok mellé köthetõ kiegészítõ elemek: betöréses lopás, rablás, küldöttrablás, üvegtörés, vandalizmus fedezet

 • All-Risk biztosítás:  bõvebb fedezetet nyújt, mint a megnevezett kockázatoktra szóló biztosítás, hiszen a természeti kockázatokon túl számos káresemény elõfordulhat. Díja természetesen magasabb az alapfedezet díjánál, ezért itthon még kevésbé elterjedt.

 • All Risk - a mindenre kiterjedõ biztosítási fedezet:
  Minden balesetszerûen bekövetkezõ eseményre vonatkozik, kivéve azokat az eseteket, amelyeket az adott egyedi szerzõdés kizár. (tipikus kizárások: szerzõdõ szándékos károkozása, háborús kockázat). Elõnye, hogy olyan kockázatokra is kiterjed, amelyekre senki nem számít. 
 • Kiegészítõ kockázatok lehetnek - a fenti vagyonbiztosítási elemken túl:  • Elektromos gépek, mobileszközök All-Risk biztosítása: a fedezet kiterjed a v vállalati vagyonbiztosítás plusz fedezetekéletlen, emberi hibákból eredõ károkozásra is (pl. kakaóba, kávéba, üdítõbe áztatás), valamint, mobil eszközök esetében a szállítási kockázatra is. Figyelem: ha feltört gépkocsiból lopták el az eszközt, csak akkor térít a biztosító, ha az adott berendezést a jármû zárt csomagterébõl lopják el, nappal.


  • Géptörés biztosítás: alapvetõen ipari, mezõgazdasági gépek, termelõberendezések, mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések, gépjármû felépítmények belsõ erõ hatására törénõ törése, meghibásodása esetén térít.
   A biztosítási védelem kiterjed:
   - a kezelõi hiba; rosszindulatú rongálás; külsõ, mechanikus hatás; légköri elektromosság hatására keletkezõ károkra; öntési, vagy anyaghibára; hibás tervezésre; mûhely- vagy telepítés közben elkövetett hibára; rossz kivitelezésre; szaktudás hiányára;
   kezelési hibára vállalati vagyonbiztosítás géptörés, üzemszünet, szállítmánybiztosítás; kazánokban vízhiányra; fizikai robbanásra; centrifugális erõ hatására történõ szétszakadásra; rövidzárlatra; szélviharra.
   -Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás kiterjed a mozgás közben fellépõ károk (pl.: ütközés, zuhanás, stb.) térítésére is. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás CASCO-hoz hasonló fedezetet nyújt.


  • Szállítmánybiztosítás: A cég saját tulajdonú jármûveivel szállított készletekre, eszközökre és kész termékekre nyújt fedezetet, szállítási és rakodási kockázatra, magyarországi területi hatállyal.


  • Üzemszünet biztosítás: Egy esetleges biztosítási káresemény kapcsán az üzem leállásából adódó károkat fedezi. Termelõvállalatok esetén a fix költségeket, valamint az esetlegesen elmaradt hasznot szokás fedezetbe vonni.

 Felelõsségbiztosítási körök
 • Általános felelõsségbiztosítás: Az általános felelõsségbiztosítás olyan esetekre nyújt fedezetet, amikor a vállalati felelõsségbiztosítás biztosított jogi személy, vele szerzõdésben nem álló jogi, vagy természetes személynek okoz dologi vagy személyi sérüléses kárt. Tipikus általános felelõsségbiztosítási esemény például, ha az üzletünk elõtt egy járókelõ nekünk felróható okból elcsúszik.


 •  Munkáltatói felelõsségbiztosítás: Magyarországon nem kötelezõ biztosítási forma, de igen elterjedt és egyre több cég köti meg. A munkáltatói felelõsségbiztosítás fedezetet nyújt a dolgozók munkahelyen, munkavégzés közben elszenvedett baleseteibõl származó károkra, amely lehet pl. orvosi kezelési, kórházi ápolási költség (FONTOS! A TB a munkahelyi balesetbõl eredõ ellátás költségeit a munkaadóra hárítja, ezért minden ügyfelünknek javasoljuk a munkáltatói felelõsségbiztosítás megkötését) ill. a balesetet szenvedett dolgozó tartós munkaképtelensége, rokkantsága esetén járulékfizetést szolgáltat. A munkáltatói felelõsségi körbe tartozó eseményeket jellemzõen a munka törvénykönyve szabályozza. A biztosítási fedezetbõl kizárásra kerülnek bizonyos események: általában nem fedezi a biztosító pl. a munkába menet, vagy az onnan hazafele úton bekövetkezett balesetek kapcsán felmerült kártérítési igényeket.


 •  Bérlõi felelõsségbiztosítás: A hivatalosan kibérelt ingatlanokban a bérbeadónak okozott károkat téríti meg. A legtöbb bérbeadó (pl. áruházláncok, irodaházak) elõírja bérlõi számára a bérlõi felelõsségbiztosítást.


 •  Termék/szolgáltatás felelõsségbiztosítás: Egy megrendelés hiányos teljesítése, vagy egy addig ismeretlen bérlõi felelõsség, termék felelõsség, szolgáltatói felelõsség terméktulajdonság felszínre kerülése - az áru cseréjének, a szolgáltatás javításának költségén felül -, komoly károkat okozhat a vevõnek/megrendelõnek, így megtartása, bizalmának visszaszerzése érdekében a probléma leghatékonyabb orvoslására van szükség. Ilyen esetekben jöhet jól a termék/szolgáltatás felelõsségbiztosítás, aminek a fedezete akár termékvisszahívásra is kiterjeszthetõ.


 • Környezetszennyezési felelõsségbiztosítás: A  környezetszennyezési felelõsség egyre növekvõ és egyre drágább kockázatot jelent Európa-szerte a vállalkozások számára: a növekvõ társadalmi figyelem, környezettudatosság, az egyre szigorodó jogszabályok egyre nehezebb helyzetet teremtenek. A környezetszennyezési felelõsségbiztosítás fedezetet nyújt - a szerzõdésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztetõ tevékenységével okozott kár miatt az õt terhelõ kártérítési kötelezettségekre. A biztosító - a szerzõdésben foglalt mértékig - megtéríti az ügyfelet képviselõ ügyvéd munkadíját és kiadásait, és a kár mértékének megállapítására - a biztosító elõzetes jóváhagyásával - felkért szakértõ költségét is.
   


 

Munkavállalók csoportos balesetbiztosítása


A munkahelyen, ill. amennyiben a szerzõdés erre kiterjed, a munkahelyen kívül balesetet szenvedõ dolgozók részére munkavállalók csoportos balesetbiztostása szolgáltat, választott szolgáltatások és térítési összegek erejéig.
A csoportos balesetbiztosítás szabadon variálható termék: köthetõ munkaidõre, vagy 24 órás fedezetként, és gyakorlatilag elemenként állítható össze. Többek között választahtunk mûtét esetére szolgáló fedezetet, vagy korházi napi térítést, táppénzkiegészítést is.

Elõnyei: • növeli a dolgozók lojalitását; • minden személyi sérüléses balesetben térít (nem csak a munkáltatónak felróható okból bekövetkezõknél); • a díj költségként elszámolható, semmilyen SZJA és járulékfizetési kötelezettséggel nem jár; • különösen fontos gondoskodás az alacsony alapbérrel bejelentett dolgozók számára!
   
 


Fontos tudnivalók


  •  az ingatlanok biztosítása új értéken történik, hiszen kár esetén a pótlás csak új építéssel oldható meg vállalati vagyonbiztosítás - új érték, készletbiztosítás, készpénz, . Fontos, hogy az ingatlan értékében ne szerepeljen a telek ára, mert ennek megsemmisülése nem lehetséges; • a mûszaki, irodai és egyéb gépek, berendezések biztosítása rendszerint újrabeszerzési áron történik; • a készletbiztosítás (anyagok, félkész és késztermékek) telephelyenként részletezve, csúcsértéken történik, azaz a lehetõ legmagasabb kárértéken biztosítják. • Készpénz, értékpapír, értékcikk biztosítása: csak abban az esetben térít a biztosító, ha a tárolás, vagy a készpénz szállítása az elõírásoknak megfelelõen történik.


 • az ingatlan adatainak megadásánál külön jelezzük, amennyiben más tulajdonában van az ingatlan- ezt idegen vagyonként kell jelölni- még akkor is, ha a saját magántulajdonunkban van- azonban a szerzõdõ a cég.


 • amennyiben ingatlanunkban, vagy a feladott vagyontárgyak értékében/mennyiségében változás történik, azt azonnal jelentsük le a biztosító felé- hisz csak így kerül fedezetbe az adott vagyontárgy.


 • villámcsapás hatására keletkezett kárt a biztosító csak akkor téríti, ha az adott vagyontárgy villámvédelemmel  illetve az elektromos/elektornikus gépek,készülékek és berendezések  túlfeszültség védelemmel voltak felszerelve.


 • árvíz/belvíz kockázatok tekintetében a biztosítók általában várakozási idõt kötnek ki- ez azt jelenti, hogy a szerzõdés kockázatviselés kezdetétõl számított megadott napon belül árvíz/belvíz által okozott kár ér minket, azt a biztosító nem téríti meg.


 


 


 


 vissza
 
Vállalkozói vagyon és felelősségbiztosítási ajánlatkérés