Vezető Tisztségviselők felelősségbiztosítása

A megadott adatokat biztosítási titoknak megfelelően kezeljük! A Nyilatkozat kitöltése a társaságot/vállalatot nem kötelezi a biztosítás megkötésére. Ajánlat kidolgozási szolgáltatásunk díjmentes.

Név:*
E-mail cím:*
Másolat a megadott címre
A társaság/vállalat neve*
A társaság/vállalat címe*
Adószám*
Vállalkozás mióta végzi üzleti tevékenységét?*
Tevékenységi körök
Tőzsdén jegyzett vállalat*
Elmúlt 2 évben megvalósítottak vállalati felvásárlást, összeolvadást?*
Jelenleg folyamatban / tervben van van összeolvadás, felvásárlás
Rendelkezett-e már Vezető Tisztségviselőkre vonatkozó felelősségbiztosítással*
Mekkora kártérítési összegre kérik a fedezetet*
Önrészesedés*
Nyilatkozat kitöltőjének van-e tudomása olyan körülményről, vagy eseményről, amely kárigényhez vezethet*
A vállalat tervezett éves árbevétele*
Összes eszköz mérleg szerinti értéke
Kérjül jelölje az Önökre teljesülő állításokat
Elmúlt két évben negatív üzleti eredmény?
Kontaktszemély neve*
Kontaktszemély telefonszáma*
Kontaktszemély e-mail címe*