CAR építésbiztosítás, építkezés biztosítása
Ajánlatkérés
Az építkezés alatt a még nem teljesen kész épület nagy kockázatoknak van kitéve, mint példáúl vandalizmusnak, vihar/szélviharkároknak, betöréses lopásnak- ezekre nyújthat fedezetet az építés szerelés biztosítás.
Tekintettel arra, hogy nagy biztosítási összegekről szokott szó lenni,  érdemes  díjban és feltételekben is a számunkra legmegfelelőbb ajánlatot megtalálni. Ebben nyújthat irodánk segítséget.


Az alapfedezet
Fontos kiegészítő biztosítások
Ki kötheti a biztosítást
Biztosítási időszak/Biztosítási összeg
Biztosítható vagyontárgyak-kockázatok
Személyes tanácsadás - ajánlatkérés
Záradékok listája

 


Építés Szerelés összkockázatú Biztosítás CAR Contractors' ALL Risk alapfedezet

A vagyonbiztosítási építés szerelés biztosításfejezet keretében biztosított az összes, az építési helyszínen tárolt építési anyag valamint az építési vállalkozó és alvállakozói teljes építési munkája és teljesítésére vállal kockázatot. A biztosítási védelem kiterjed valamennyi olyan veszteségre és kárra, amelyek a biztosítás ideje alatt a biztosított vagyontárgyakban hirtelen, előre nem látható módon és balesetszerűen következik be, és amely javítást vagy pótlást tesz szükségessé. A felelősségbiztosítási fejezet keretében biztosítottak a harmadik félnek okozott személyi és dologi károkra, meghatározott kártérítési limit erejéig vásárolnak fedezetet.


A Kiegészítő fedezetek:

Az építés-szerelés biztosítás számos választható kiegészítő fedezetet tartalmaz. Néhány ezek közül:építés szerelés biztosítás 

 • Alvállalkozók fedezete. A felelősségbiztosítás kiterjesthető az alvállalkozókra és az alvállalkozók egymásnak okozott felelősségi kártérítésére is.
 • Tervezői felelősségbiztosítás kitejesztésével a biztosítás téríti a tervezői hibákra visszavezethető költségeket.
 • Meglévő vagyontárgyak biztosítására jellemzően akkor van szükség, ha ráépítési, hozzáépítési munkák biztosításáról van szó.
 • Szomszédos épületek biztosítása szükséges, ha foghíjbeépítés történik.
 • Segédszerkezetek, építéshelyszíni gépek fedezete
 • Szavatossági időszakra vonatkozó fedezet. 

 építkezés biztosítás
Ki köheti a biztosítást?

A biztosítás szerződője lehet a építkezés beruházója, vagy a generálkivitelező. Ügyfeleinknek általában azt javasoljuk, hogy a biztosítást a beruházzó kösse, tekintettel arra, hogy az építés szerelés biztosítás legfőképpen őt védi.


Biztosítási időszak/Biztosítási összeg beruházás biztosítás

A biztosítási időszak a  kivitelezés időtartama, azaz az építkezés megkezdése és a használatba vétel között eltelt idő. Magyarországi tapasztalatok alapján a biztosítás időtartalmát érdemes az eredeti tervezési időszaknál hosszabbra tervezni ( általában az építkezések mindig elhúzódnak), és az ajánlatot rögtön hosszabb időszakra kérni. Így megspórolhatjuk a pro rata díj egy részét, melynek költsége jóval magasabb, mint az alap biztosítás díja.

A biztosítási összeg rendszerint a projekt kivitelezési összege, azaz adott építmény beruházói bekerülési költsége. Fontos az építési költségek megváltozása esetén a biztosítási szerződés módosítása is.

Elkülönítetten kell meghatározni:

 • építés helyszíni gépek berendezések értékét,
 • a járulékos költségek mértékét,
 • valamint a felelősségbiztosítás térítési felső határát, káreseményenként és évente, személyi és dologi károkra egyaránt.

 


 építkezés teljesítési érték biztosításBiztosítható vagyontárgyak-kockázatok

Biztosítható vagyontárgyak:

 • építési teljesítés értéke, bontási tereprendezési munkák, segédépítmények, anyagok, gépek, berendezések értéke,
 • káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek
 • felelősségi károk,
 • korábban is már meglévő ingatlanok


Biztosítható kockázatok:

 • minden balesetszerűen bekövetkező eseményre kiterjed, mely a biztosított vagyonban, vagy annak kármentesítése kapcsán keletkezett.
 • a biztosítási fedezetből kizárt események a szerződésben nevesítve vannak (tipikusan ilyen esemény a biztosított szándékos károkozása).
 • a biztosítás számos kizárt káreseményre is kiterjeszthető, különböző záradékok alkalmazásával.
 • felelősségbiztosítási kockázatok
 • a biztosítás kiterjeszthető a biztosítási eseményből eredő nyereségkiesésre is ( loss of profit)

 


 CAR biztosítás tanácsadásSzemélyes tanácsadás

Igény esetén személyes tanácsadással is állunk szíves rendelkezésükre. Időpontegyeztetéshez kérjük hívja a 061/454-03-08-as telefonszámot, vagy írjon nekünk az info@hungarorisk.hu e-mail címre
Ajánlatot kérhet online a lap tetején található ajánlatkérés gombra kattintva, vagy töltse le építésbiztosításhoz  szükséges adatlapunkat itt !
Kitöltéssel kapcsolatos kérdés esetén keresse kollégáinkat a 06-1-454-03-08 as telefonszámon. A kitöltött nyomtatványt küldje meg az info@hungarorisk.hu címre, vagy a 06-1-454-03-09-es telefax számra

 


Záradékok:

 

001 Sztrájk, felkelés, belső zavargás
002 Keresztfelelősség
003 Szavatossági munkák fedezete
004 A biztosítási időszak kiterjesztése
005 Építési ütemterv
006 Túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok
007 Légifuvarok pótlólagos költségeinek fedezete
008 Építmények földrengésövezetben
009 Földrengés okozta károk kizárása
010 Árvíz, magas vízállás okozta károk kizárása
012 Szélvihar okozta károk kizárása
013 Külső tárolásra vonatkozó külön feltétel
100 Készülékek és gépek próbaüzeme
102 Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések
103 Termőterület, termények, erdők

106 Szakaszos építési munkák
107 Szállásépületek, barakkok
108 Építési segédszerkezetek, készülékek, gépek
109 Építőanyagok
110 Biztonsági intézkedések

111 Helyreállítási költségek földcsuszamlás után
112 Tűzoltó berendezések
114 Sorozatkárok külön feltétele
115 Tervezői kockázat
116 Átvett vagy üzembehelyezett biztosított építési teljesítések
117 Víz és szennyvízvezetékek
119 A biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrzésében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete
120 A környező vagyontárgyak fedezete

121 Cölöpalapozás külön feltétele

 


vissza
 
CAR ajánlatkérő adatlap