CMR Biztosítás

Ajánlatkérés

 


 cmr biztosítás

 


 


 nemzetközi árúfuvarozói felelõsségbiztosításNemzetközi árúfuvarozást végzõ fuvarozók számára a felelõsségbiztosítás elengedhetetlen és legtöbbszõr minimális megbízói elõírás. A CMR Nemzetközi árúfuvarozói felelõsségbiztosítás  nyújt fedezetet arra az esetre, ha egy szállítmánykár esetén a fuvarozót felelõsségre vonják. A biztosítás csak a fuvarozó által okozott károkra vonatkozik. A vis maior eseményekre szállítmánybiztosítás nyújthat megbízó részére védelmet.  A CMR biztosítás kártérítési limitén belül a biztosítók rendszerint megtérítik a okozott árúkárokon túl a jogos felelõsségrevonással kapcsolatos jogi védekezés költségeit is.
 

Mire terjed ki a fedezet?
 CMR egyezmény alapján
A fedezet alapján a biztosító mindazokat az árukárokat téríti, amelyeket a közúton fuvarozott áruk elvesztése, sérülése, vagy megsérülése miatt keletkeznek és azért a fuvarozó CMR egyezmény alapján felelõsséggel tartozik.
Leggyakoribb a biztosítás által fedezett káresemények:
•    áru megromlása,
•    fuvarozó hibájából bekövetkezõ közúti baleset miatt bekövetkezõ árusérülés   vagy megsemmisülés,
•    fuvarozó gondatlansága miatti lopás rablás, dézsmálás.
A CMR biztosítás fedezet területi hatálya

A fedezet az áru átvételétõl a címzetthez való eljuttatásig van érvényben. A feladóhelynek és a célállomásnak két különbözõ országban kell lennie és ezek közül legalább az egyiknek tagja kell lennie a CMR egyezménynek.
A biztosítói alapfedezt rendszerint Európai területi hatályra terjed ki. Oroszország +Fák területére CMR biztosításhoz kiterjesztõ záradék szükséges, melyért pótdíjat számítanak fel a biztosítók. 

 élõ állatok, szórakoztató elektronika biztosításFontos tudnivalók kötés elõtt:


Csak külön záradék alapján biztosíthatóak:
•    szórakoztató elektronikai áruféleségek
•    élõ állatok
•    hûtött, fagyasztott áru
•    FÁK, és ENSZ közigazgatási területen fekvõ országok, esetenként némely biztosítónál a balkáni országok
•    túlméretes rakomány
•    gabona
•  alvállalkozók
•  A gépjármûszállítást a biztosítók egyedileg vállalják- erre a tevékenységre is az ajánlatok beérkezése a biztosítóktól több idõt vesz igénybe.


CMR Biztosítás választása elött tisztázzák megbízóik által elfogadott minimális fedezeti igényét


 

Biztosítási szerzõdés megkötéséhez töltse ki adatlapunkat a jobb oldalon fent található "ajánlatkérés" gombra kattintva, vagy használja azonnali díjkalkulátorunkataz alábbi képre kattintva: 


 CMR biztosítás
vissza
 
CMR/BÁF közúti kezesség biztosítás