Unit linked életbiztosítások
Ajánlatkérés
1. Mi az a befektetési egységhez kötött életbiztosítás?

2. Mi az a befektetési alap?

3. Miért előnyös megtakarítási forma ez?

4. Kinek érdemes ilyen biztosítást kötnie?

5. Adózási szabályok a 2010. évtől

6. TKM, azaz Teljes Költség Mutató

7. Unit linked terméket forgalmazó biztosító társaságok

8. Mennyire lehetek biztos a hozamban?

9. Honnan tudhatom, hogy jó befektetést választottam?

10. Speciális szolgáltatás: az elérhető legmagasabb hozamról értesítő árfolyamfigyelő rendszer

 

1. Mi az a befektetési egységhez kötött életbiztosítás?

Ez a fajta életbiztosítás tulajdonképpen egy megtakarítási forma melynek több előnye van a bankbetétekkel szemben: nem kell megtakarítással rendelkeznie ahhoz, hogy hozzájusson a kedvező befektetési lehetőségekhez. Az ügyfél által havonta fizetett díjakat (egységeket) a biztosító folyamatosan befekteti, méghozzá az ügyfél által választott befektetési alap(ok)ba. A felhalmozott egységek hozamot termelnek. A felhalmozott tőke a szerződés lejártával hozamokkal együtt, jövedelemadó és kamatadó mentesen kerül kifizetésre!

Akarja, hogy Ön és szerettei anyagi biztonságban éljenek, bármit is hoz az élet? A befektetéses életbiztosítást Önnek találták ki!

gondtalan család

2. Mi az a befektetési alap?

A befektetési alap egy értékpapírokból álló portfolió, mely általában cégek részvényeit, állampapírokat, vállalati kötvényeket és egyéb pénzügyi eszközöket tartalmaz. Az alapok lehetnek részvény-túlsúlyosak, ezek magas kockázatú befektetések, ám hozamaik hosszú távon átlagon felüliek. Állhat a portfolió túlnyomórészt állampapírokból is, melyek alacsony kockázatúak, de kisebb hozammal kecsegtetnek, mint a részvények. Tanácsadóink segítségével azonban optimálisan alakíthatja ki befektetéseit. Egy-egy életbiztosítási szerződésen belül lehet akár több alapot is választani különböző súlyozással.

portfoliómódosítás

3. Miért előnyös megtakarítási forma ez?

Mert nagy múltú, jó nevű társaságok által kezelt alapokat és termékeket ismerhet meg és érhet el, havi kisebb összegű megtakarítás esetén is. Olyan befektetési forma válik hozzáférhetővé, amelyeket egyéb esetekben csak nagyobb meglévő megtakarításai befektetésével érhetne el. Az elvárt hozamnak, a befektetés hosszának és a kockázatviselési hajlandóságának megfelelő befektetési alapok változtathatóak a futamidő során, ezáltal folyamatosan optimális hozam érhető el.

 

Mivel a befektetési alapokba történő befizetés egy életbiztosítási szerződésen keresztül történik, a szerződés –az ügyfél által meghatározott mértékben- kockázati fedezetet is tartalmaz, mely a család anyagi biztonságát szavatolja egy váratlan tragédia esetén.

4. Kinek érdemes ilyen biztosítást kötnie?

Mindenkinek, aki:

Félre akar tenni egy távoli cél érdekében (nagy értékű vagyontárgy megszerzése, gyermek önálló életkezdésének támogatása, stb.)

Gondoskodni akar időskori jólétéről és a várható nyugdíján felüli anyagi forrást akar biztosítani magának (minimálbérre bejelentettek, egyéni vállalkozók stb.)

Szeretne befektetni és ezáltal megtakarítást felhalmozni, de nincs ideje a legjobb befektetési lehetőséget felkutatni, vagy nem jártas a pénzügyekben, egyszóval bárkinek, aki okosan akar bánni a pénzével.

 

5. Adózási szabályok a 2010. évtől

1.    Adókedvezmény megszűnése

A 2010-ben befizetett díjak után már nem jár adókedvezmény, tehát utoljára a 2009. évre vonatkozó SZJA bevallásban vehető igénybe a befizetett életbiztosítási díjak utáni adókedvezmény. A maradékjogok igénybevétele esetén érvényés szabályok a következők:

A 2010. január 1-jétől hatályos személyi jövedelemadó törvény az élet- és nyugdíjbiztosítási szerződés díjához kapcsolódóan már nem tartalmaz adókedvezmény igénybe vételére vonatkozó rendelkezést, így ettől az időponttól kezdődően élet- és nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett díjak után személyi jövedelemadó utáni kedvezmény nem érvényesíthető. Átmeneti rendelkezésként azonban továbbra is tartalmazza a törvény a rendelkezési jog gyakorlásához kapcsolódó szankciót. Így ha a szerződéshez kapcsolódóan rendelkezési joggyakorlásnak minősülő esemény történik, a szerződő magánszemélynek e szerződéshez kapcsolódóan a joggyakorlás időpontját megelőző 3 naptári évben befizetett díjak után érvényesített adókedvezményeinek 20%-kal növelt összegét a joggyakorlás évéről szóló adóbevallásában kell bevallania, és határidőre visszafizetnie. E szabály a 2012. évről készülő bevallás elkészítésekor alkalmazandó utoljára.

Rendelkezési jog-gyakorlásnak minősül:

• A szerződés megszüntetése, visszavásárlása, részvisszavásárlása.

• A kötvénykölcsön felvétele, kivéve a legelső alkalommal történő kötvénykölcsön felvétele, ha a kölcsön legkésőbb a felvétel időpontját követő 364. napon teljes mértékben visszafizetésre kerül.

• A szerződőváltás, kivéve, ha a szerződőváltásról szóló nyilatkozaton a felek rögzítik a korábbi szerződő által a szerződőváltás időpontját megelőző 3 naptári évi díjak után érvényesített adókedvezmény összegét. Amennyiben a záradékkal ellátott szerződéshez kapcsolódóan később az új szerződő rendelkezési jogot gyakorol, abban az esetben a saját jogán érvényesített és a záradékban rögzített adókedvezmény növelt összegének visszafizetésére is Ő köteles, természetesen csak a rendelkezési joggyakorlást megelőző 3 naptári évben befizetett díjak tekintetében. Élet -és nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódóan utoljára 2009. december 31-éig befizetett díjakhoz kapcsolódóan készít a biztosító adókedvezményre jogosító igazolást, ha annak törvényi feltételei fennállnak.

2.    Biztosítási szolgáltatások adózása

2010-től is adómentes marad a biztosító haláleseti, baleseti, betegségbiztosítási szolgáltatása, és a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján a szerződéskötés harmadik évfordulóját követően nyújtott nyugdíj-szolgáltatása. 2010-től már nem minősül adómentesnek az élet- és nyugdíjbiztosítások alapján nyújtott egyéb, pl. elérési, lejárati szolgáltatás.

3.    Kamatjövedelmet eredményező kifizetések

A bankoknál elérhető, kamatadó kedvezményeket lehetővé tevő ún. tartós befektetési számlák bevezetéséhez kapcsolódóan megváltozott a kamatjövedelem fogalma a biztosítások vonatkozásában is. 2010-től az Szja tv. új 65.§-a szerint nem csak a maradékjogból származhat kamatjövedelem, hanem az élet- és nyugdíjbiztosítási szerződés alapján teljesített egyéb (a fenti 2. pontban nem szereplő) szolgáltatásból is, ha a kifizetés meghaladja a befizetett díjak összegét.

A megváltozott szabályok nem feltétlenül hátrányosak ügyfeleink részére, mivel bizonyos feltételekkel a szerződés  (pl. egy egész életre szóló ú.n. whole-life szerződésnem csak lejárat, hanem visszavásárlás miatti) megszűnése esetén nem a teljes kamatjövedelem után kell a 20%-os kamatadót megfizetni. Így

A részleges visszavásárlásnál és egyéb tartamon belüli (nem adómentes) kifizetésnél különböző arányosításokat kell elvégezni. Ennek technikai részletszabályai kidolgozás alatt vannak, így erről később adunk részletes tájékoztatást.

6. TKM, azaz Teljes Költség Mutató

2010.01.04-én egy új mutató került bevezetésre a magyar biztosítási piacon, melynek neve a Teljes Költség Mutató, rövidítése a TKM. A TKM bevezetésének célja, hogy a biztosítók átláthatóvá és egyszerűvé tegyék ügyfeleik részére az egyes befektetési egységhez kötött (UL) termékek költségeinek meghatározását és ezáltal könyebb eligazodást nyújtsanak ezen termékek piacán, ezáltal növelve az ágazat iránti bizalmat. A TKM Chartához csatlakozó biztosítók vállalják, hogy hogy a TKM mutatót egységesen alkalmazzák a befektetéssel kombinált életbiztosítások egy
meghatározott körére, továbbá azt is vállalják, hogy a mutató értékéről Önt, mint leendő ügyfelet
előzetesen tájékoztatják annak érdekében, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni.

Biztosítva van? Tudja, mennyit fizet?

A Teljes Költség Mutató az Ön érdekeit szolgálja!

Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni egy új, a magyar életbiztosítási piacon úttörő jelentőségű, a befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) élet- és nyugdíjbiztosítások költség-szempontból történő összehasonlítását elősegítő egységes mutató bevezetéséről.

Annak érdekében, hogy az ügyfél a szerződéshez kapcsolódó költségekről átfogó képet kapjon, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) TKM Charta-hoz csatlakozó tagbiztosítói az önszabályzás és az egységes, korrekt ügyféltájékoztatás érdekében megalkották az ún. Teljes Költség Mutatót (TKM).

Mi a TKM?

Milyen biztosításokra számoljuk?

Miért most?

Miért jó a TKM bevezetése Önnek?

Vagyis… segít Önnek a tudatos választásban!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TKM mutató fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a befektetési egységekhez kötött életbiztosításoknak. Nem elhanyagolható szempont a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (baleset vagy életbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, az adott szerződés likviditása, az ügyfelek kényelmét szolgáló megoldások megléte, vagy a termék testre szabhatósága.

Tájékoztatásunk nem teljes körű, további információt a www.mabisz.hu oldalon, illetve a TKM Charta–hoz csatlakozott biztosítók honlapján talál.

 

 

7. A következő biztosítók termékei érhetők el rajtunk keresztül:

Aegon Magyarország Biztosító Zrt., Allianz Hungária Biztosító Zrt., Aviva Életbiztosító Zrt., AXA Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Groupama Garancia Biztosító Zrt., K&H Biztosító Zrt., MKB Életbiztosító Zrt.,  Skandia  Életbiztosító Zrt., Union Biztosító Zrt., Uniqa Biztosító Zrt.

8. Mennyire lehetek biztos a hozamban?

Természetesen az egész világ gazdaságának alakulását lehetetlen előre jelezni, de bizonyos tendenciákat fel lehet ismerni. A biztonságra törekvő befektetők állampapír portfoliókba fektetnek, mert habár ezek egy meghatározott (viszonylag alacsony) hozamot produkálnak, igen kicsi a valószínűsége a veszteségnek.

 

A részvénypiac már jóval rizikósabb, de itt is szinte biztosak lehetünk abban, hogy hosszú távon a multinacionális nagyvállalatok gazdaságosan, versenyképesen működve, kiváló minőségű termékeikkel és szolgáltatásaikkal profitot termelnek a piacaikon és így részvényeik értéke növekszik a tőzsdéken, ezáltal gyarapítva a bennük megbízó befektetők – azaz az Ön – vagyonát. És mely cégekről is beszélünk tulajdonképpen? A jelenlegi világszintű pénzpiaci válság annyira lenyomta a világ tőzsdeindexeit, hogy ez jó beszállási ponokat kínál egyes befektetésekbe, ennek ellenére érdemes a portfoliót úgy kialakítani, hogy az tartalmazzon biztonságos eszközöket is!

multinacionális cégek logói
9. Honnan tudhatom, hogy jó befektetést választottam?


A biztosítók által az Ügyfelek részére elérhető befektetési alapokat profi befektetési alapkezelők menedzselik alacsony költséggel, tehát a hosszú futamidőnek köszönhetően az elvárt hozam meghaladja a kötvények hozamát.
Az életbiztosításokon keresztül elérhető befektetési alapok az Ügyfél döntése alapján szabadon variálhatók és ezért érdemes figyelni a gazdasági híreket, vagy a biztosítók által közzétett hírleveleket, hozameredményeket. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek erre nincs idejük, a fenti képen látható vállalatokhoz hasonlóak részvényeiből és biztos hozamú kötvényekből álló vegyes alapokat is kínálnak a biztosítók, melyek nem igényelnek rendszeres odafigyelést a lehető legnagyobb hozam eléréséhez, mégis átlagon felüli hozamteljesítményt nyújtanak.

 
10. Árfolyam figyelése és átváltási tájékoztatás

Partnerünk, a Kerek-S Vezetési és Vállalati Tanácsadó Kft. a következő szolgáltatást nyújtja:

Árfolyamok figyelése és áthelyezési tájékoztatás

Árfolyamok figyelése

Tapasztalatunk szerint nagyon kevés UL biztosítással rendelkező ügyfél kap áthelyezési tájékoztatást. Saját pénzeink kamatoztatása érdekében 2006-ban elkezdtük figyelni az életbiztosításos megtakarításainknál elérhető befektetési alapok árfolyam változásait. Naponta rögzítjük a biztosító társaságokon keresztül elérhető befektetési alapok árfolyamait.

Áthelyezési tájékoztatás

Ügyfeleinknek tájékoztatást adunk arról, hogy mikor érdemes a UL szerződéseiken keresztül választott alapok közötti átváltás. Három típusú átváltást javaslunk a hozam növelése érdekében:

a.)    realizáljuk a nyereséget! = (stop-loss)

b.)    indítsuk be a nyerő időszakot! (start win)

c.)    Nyerő időszakban váltsunk jobban emelkedőbe! (win-win)

Kapcsolattartás módja

Megrendelőink e-mail címére továbbítjuk áthelyezési tájékoztatónkat. Levél olvasási visszajelzést kérünk. Ha ez nem érkezik meg másnapig, sms-t küldünk a megadott mobilszámra: „áthelyezési levél érkezett”.

Szolgáltatás díja

Árfolyam figyelési és tájékoztatási szolgáltatásunkért értékpapír számlánként 4.000 Ft+ÁFA díjat kérünk havonta. Díjfizetési gyakoriság: 6 hónap. Ügyfeleink titka marad, hogy mennyi pénzt kamatoztatnak.

Garancia

Vállalunk és adunk garanciát. A garancia mértéke +16% hozam éven belül. A garancia tartalma: a szerződött összeg alapján kifizetjük a 16% és a valóban elért hozam különbségét és a garancia szolgáltatás díját.

Mennyi munkája van ezzel?

Egy naptári évben kb. 8 átváltást javaslunk. A legtöbb biztosító kínál elektronikus számla elérést. Ügyfelünk megkapja az értesítést e-mailben. Belép Interneten a számlájára és kezdeményezi az átváltást. Kb. 5 perc alatt végez, ez éves szinten kevesebb, mint egy óra.

A szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki rendelkezik UL biztosítással

Kapcsolat:

Kerek-S Megoldás Kft.

Telefon: +36-1-209-1690

E-mail: kerek-s@kerek-s.hu

Web: www.kerek-s.hu

 

 

vissza
 
Életbiztosítás ajánlatkérő