Szállítmánybiztosítás
Ajánlatkérés
 
 szállítmányozói biztosítások

 

 nemzetközi szállítmánybiztosítás olcsón

A nemzetközi szállítmánybiztosítási szerződéssel a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti a biztosítottnak a szállítás rendes folyamatával együtt járó veszélyek és véletlen balesetek következtében a biztosított szállítmányban keletkezett károkat – a szerződésben meghatározott és részletezett feltételek szerint.
Szállítmánybiztosításainkat megköthetjük egyedileg, vagy csoportban. A biztosítási összeg meghatározása az adott áru bekerülési értéke alapján történik, rendszerint 10% felülbiztosítás figyelembevételével. A biztosítási kártérítés ugyan gazdagodáshoz nem vezethet, de a biztosítás kiterjedhet az áru értékén túl az elmaradt haszon összegére is. Ezt általában tíz százalékban határozza meg a biztosító, de speciális, indokolt esetekben  ennél magasabb felülbiztosítást is meghatározhatunk. Amennyiben nem éltünk a felülbiztosítás lehetőségével, és a biztosítási összeg nagyobb, mint a biztosított áru tényleges értéke, az áru valós értékét meghaladó részben a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis és a díjat ennek megfelelően le kell szállítani.
Ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a biztosított áru tényleges értéke, a biztosító a biztosítási összeg és a tényleges érték arányának megfelelő (pro rata) kártérítést nyújt.
Szállítmánybiztosítás módozatok

Az alábbi lehetőségeink vannak szállítmánybiztosítás terén:

  • Egy utas belföldi/nemzetközi szállítmánybiztosítás: egy szállítmányra, előzetesen megjelölt útvonalra, egy utas szállítmány biztosítás online megnevezett fuvareszközökkel történő szállításra vonatkozik, a biztosított szállítmányérték erejéig. A szállított árú megnevezése, csomagolásának módja, értéke, szállítóeszközök, szállítási útvonal, ki és betárolási helyek, közbülső tárolás részletes megadása szükséges. Köthető All-Risk, azaz összkockázatú, ill. megnevezett kockázatokra kiterjedő biztosítás.

Válaszható fedezettípusok:

 1. All risks fedezet
 szállítmánybiztosítás allrisk
Minden veszély biztosított – a kizárások kivételével – amely a biztosítás tartama alatt, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben jelentkezik és a szállított áru károsodását eredményezi.
Ellenkező megállapodás hiányában:
– a biztosító kockázatviselése csak exportképes (az áru jellegének, kereskedelmi, szállítási előírásoknak megfelelő) csomagolású, új árura érvényes,
– a bekövetkező károk, veszteségek önrészesedés mentesen térülnek.
A biztosító megtéríti továbbá:
a) a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közöskárban hozott áldozatokat és károkat,
b) azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerűnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti,
c) a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.
 


2. WA (with average) vagy WPA fedezet

A biztosító ellenkező megállapodás hiányában önrészesedés-mentesen téríti azokat a károkat, melyek a biztosított szállítmánybiztosítás WA WPA szállítmány szállítással összefüggésben jelentkező veszteségéből és sérüléséből keletkeztek, az alábbi veszélyekből eredően:
– tűz, villámcsapás, robbanás, elemi csapások,
– hajó mozgásképtelensége, felborulása, elsüllyedése, megfeneklése, hajótörés, zátonyrafutás, légi jármű lezuhanása, hajók, repülőgépek, vagy más szállítási eszközök egymás közti, vagy rögzített, vagy úszó tárggyal (jeget beleértve) történő összeütközése és egyéb szállítóeszközt ért baleset,
– hidak, építmények beomlása,
– fedélzeten vagy fedélzet nélküli hajón fuvarozott rakomány tengerbeesése vagy sodródása,
– hajó, repülőgép vagy más szállítóeszköz eltűnése, amelyen a szállítmányt fuvarozták,
– a szállítmány berakodása, elhelyezése és kirakása alkalmával bekövetkezett baleset,
– hajó fedélzete alatt szállított áru esetében folyó-, álló-, illetve tengervíz betörése.
A biztosító megtéríti továbbá: szállítmánybiztosítás gyorsan olcsón
a) a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közöskárban hozott áldozatokat és károkat,
b) azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerűnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti,
c) a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.
Külön megállapodás alapján, pótdíj fizetése ellenében további veszélyek biztosíthatók, mint pl.:
– egész szállítmány, vagy egy részének ellopása, dézsmálása, vagy ki nem szolgáltatása (TPND),
– öngyulladás,
– rozsda, oxidáció,
– törés, beleértve a külső erőhatások nyomán jelentkező görbülés, horpadás, repedés stb. károkat is,
– szóródás, zsákszakadás, csorgás,
– nedvesedés, beleértve hajópára, hajóizzadás.
 


3. FPA (free from particular average) fedezet

A biztosító ellenkező megállapodás hiányában önrészesedés-mentesen téríti a biztosított szállítmány rész-, illetve FPA fedezet szállítmány biztosításnál totálkárait, amelyek a szállítással összefüggésben jelentkező veszteségekből és sérülésekből keletkeztek, az alábbi veszélyekből eredően:
– tűz, villámcsapás, robbanás, elemi csapások,
– hajó mozgásképtelensége, felborulása, elsüllyedése, megfeneklése, hajótörés, zátonyrafutás, légi jármű lezuhanása, hajók, repülőgépek, vagy más szállítási eszközök egymás-közti, vagy rögzített, vagy úszó tárggyal (jeget beleértve) történő összeütközése és egyéb szállítóeszközt ért baleset,
– hidak, építmények beomlása.
A biztosító megtéríti továbbá:
a) a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közöskárban hozott áldozatokat és károkat,
b) azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerűnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti,
c) a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.
Külön megállapodás alapján, pótdíj fizetése ellenében biztosítható: egész szállítmány vagy teljes csomagolási egységek (kollik) ellopása és ki nem szolgáltatása (TPND).

                               Kiegészítő kockázatok szállítmánybiztosítás WAR, SRCC, BREAKDOWN
A biztosító kockázatviselése, külön írásbeli megállapodás alapján, jelen szabályzattól eltérően más, a szállítmánybiztosításban általában alkalmazott egyéb feltételek szerinti is lehet.
A biztosítási fedezet külön megállapodás alapján, pótdíj ellenében, a következő kockázatokra is kiterjeszthető:
– Háborús veszélyek (WAR) záradék
– Sztrájk (SRCC) záradék
– Hűtőberendezés meghibásodása (Breakdown) záradék
– Elő-, utó- és közbenső tárolás záradék.

 


Az Önnek legkedvezőbb szállítmánybiztosítási ajánlatok bekéréséhez kattintson a jobb oldalon felül található "ajánlatkérés" gombra kattintva, vagy töltse le szállítmánybiztosítási ajánlatkérő adatlapunkat itt.

Kitöltéssel kapcsolatos kérdése esetén keresse kollégáinkat a 06-1-454-03-08-as telefonszámon.

A kitöltött nyomtatványt küldje el a hozzá tartozó (cégszerűen aláírt) megbízással a 06-1-454-03-09-es fax számra vagy az info@hungarorisk.hu e-mail címre!


 szállítmánybiztosítás

 


vissza
 
Szállítmánybiztosítás ajánlatkérés