Szállítmánybiztosítás
Ajánlatkérés

 

 szállítmányozói biztosítások

 

 nemzetközi szállítmánybiztosítás olcsón

A nemzetközi szállítmánybiztosítási szerzõdéssel a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti a biztosítottnak a szállítás rendes folyamatával együtt járó veszélyek és véletlen balesetek következtében a biztosított szállítmányban keletkezett károkat – a szerzõdésben meghatározott és részletezett feltételek szerint.
Szállítmánybiztosításainkat megköthetjük egyedileg, vagy csoportban. A biztosítási összeg meghatározása az adott áru bekerülési értéke alapján történik, rendszerint 10% felülbiztosítás figyelembevételével. A biztosítási kártérítés ugyan gazdagodáshoz nem vezethet, de a biztosítás kiterjedhet az áru értékén túl az elmaradt haszon összegére is. Ezt általában tíz százalékban határozza meg a biztosító, de speciális, indokolt esetekben  ennél magasabb felülbiztosítást is meghatározhatunk. Amennyiben nem éltünk a felülbiztosítás lehetõségével, és a biztosítási összeg nagyobb, mint a biztosított áru tényleges értéke, az áru valós értékét meghaladó részben a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis és a díjat ennek megfelelõen le kell szállítani.
Ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a biztosított áru tényleges értéke, a biztosító a biztosítási összeg és a tényleges érték arányának megfelelõ (pro rata) kártérítést nyújt.
Szállítmánybiztosítás módozatok

Az alábbi lehetõségeink vannak szállítmánybiztosítás terén:

  • Egy utas belföldi/nemzetközi szállítmánybiztosítás: egy szállítmányra, elõzetesen megjelölt útvonalra, egy utas szállítmány biztosítás online megnevezett fuvareszközökkel történõ szállításra vonatkozik, a biztosított szállítmányérték erejéig. A szállított árú megnevezése, csomagolásának módja, értéke, szállítóeszközök, szállítási útvonal, ki és betárolási helyek, közbülsõ tárolás részletes megadása szükséges. Köthetõ All-Risk, azaz összkockázatú, ill. megnevezett kockázatokra kiterjedõ biztosítás.

Válaszható fedezettípusok:

 1. All risks fedezet
 szállítmánybiztosítás allrisk
Minden veszély biztosított – a kizárások kivételével – amely a biztosítás tartama alatt, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben jelentkezik és a szállított áru károsodását eredményezi.
Ellenkezõ megállapodás hiányában:
– a biztosító kockázatviselése csak exportképes (az áru jellegének, kereskedelmi, szállítási elõírásoknak megfelelõ) csomagolású, új árura érvényes,
– a bekövetkezõ károk, veszteségek önrészesedés mentesen térülnek.
A biztosító megtéríti továbbá:
a) a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közöskárban hozott áldozatokat és károkat,
b) azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegetõ kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerûnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti,
c) a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.
 


2. WA (with average) vagy WPA fedezet

A biztosító ellenkezõ megállapodás hiányában önrészesedés-mentesen téríti azokat a károkat, melyek a biztosított szállítmánybiztosítás WA WPA szállítmány szállítással összefüggésben jelentkezõ veszteségébõl és sérülésébõl keletkeztek, az alábbi veszélyekbõl eredõen:
– tûz, villámcsapás, robbanás, elemi csapások,
– hajó mozgásképtelensége, felborulása, elsüllyedése, megfeneklése, hajótörés, zátonyrafutás, légi jármû lezuhanása, hajók, repülõgépek, vagy más szállítási eszközök egymás közti, vagy rögzített, vagy úszó tárggyal (jeget beleértve) történõ összeütközése és egyéb szállítóeszközt ért baleset,
– hidak, építmények beomlása,
– fedélzeten vagy fedélzet nélküli hajón fuvarozott rakomány tengerbeesése vagy sodródása,
– hajó, repülõgép vagy más szállítóeszköz eltûnése, amelyen a szállítmányt fuvarozták,
– a szállítmány berakodása, elhelyezése és kirakása alkalmával bekövetkezett baleset,
– hajó fedélzete alatt szállított áru esetében folyó-, álló-, illetve tengervíz betörése.
A biztosító megtéríti továbbá: szállítmánybiztosítás gyorsan olcsón
a) a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közöskárban hozott áldozatokat és károkat,
b) azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegetõ kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerûnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti,
c) a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.
Külön megállapodás alapján, pótdíj fizetése ellenében további veszélyek biztosíthatók, mint pl.:
– egész szállítmány, vagy egy részének ellopása, dézsmálása, vagy ki nem szolgáltatása (TPND),
– öngyulladás,
– rozsda, oxidáció,
– törés, beleértve a külsõ erõhatások nyomán jelentkezõ görbülés, horpadás, repedés stb. károkat is,
– szóródás, zsákszakadás, csorgás,
– nedvesedés, beleértve hajópára, hajóizzadás.
 


3. FPA (free from particular average) fedezet

A biztosító ellenkezõ megállapodás hiányában önrészesedés-mentesen téríti a biztosított szállítmány rész-, illetve FPA fedezet szállítmány biztosításnál totálkárait, amelyek a szállítással összefüggésben jelentkezõ veszteségekbõl és sérülésekbõl keletkeztek, az alábbi veszélyekbõl eredõen:
– tûz, villámcsapás, robbanás, elemi csapások,
– hajó mozgásképtelensége, felborulása, elsüllyedése, megfeneklése, hajótörés, zátonyrafutás, légi jármû lezuhanása, hajók, repülõgépek, vagy más szállítási eszközök egymás-közti, vagy rögzített, vagy úszó tárggyal (jeget beleértve) történõ összeütközése és egyéb szállítóeszközt ért baleset,
– hidak, építmények beomlása.
A biztosító megtéríti továbbá:
a) a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közöskárban hozott áldozatokat és károkat,
b) azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegetõ kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerûnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti,
c) a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.
Külön megállapodás alapján, pótdíj fizetése ellenében biztosítható: egész szállítmány vagy teljes csomagolási egységek (kollik) ellopása és ki nem szolgáltatása (TPND).

                               Kiegészítõ kockázatok szállítmánybiztosítás WAR, SRCC, BREAKDOWN
A biztosító kockázatviselése, külön írásbeli megállapodás alapján, jelen szabályzattól eltérõen más, a szállítmánybiztosításban általában alkalmazott egyéb feltételek szerinti is lehet.
A biztosítási fedezet külön megállapodás alapján, pótdíj ellenében, a következõ kockázatokra is kiterjeszthetõ:
– Háborús veszélyek (WAR) záradék
– Sztrájk (SRCC) záradék
– Hûtõberendezés meghibásodása (Breakdown) záradék
– Elõ-, utó- és közbensõ tárolás záradék.

 


Az Önnek legkedvezõbb szállítmánybiztosítási ajánlatok bekéréséhez kattintson a jobb oldalon felül található "ajánlatkérés" gombra kattintva, vagy töltse le szállítmánybiztosítási ajánlatkérõ adatlapunkat itt.

Kitöltéssel kapcsolatos kérdése esetén keresse kollégáinkat a 06-1-454-03-08-as telefonszámon.

A kitöltött nyomtatványt küldje el a hozzá tartozó (cégszerûen aláírt) megbízással a 06-1-454-03-09-es fax számra vagy az info@hungarorisk.hu e-mail címre!


 szállítmánybiztosítás

 


vissza
 
Szállítmánybiztosítás ajánlatkérés