Szállítmányozói felelősségbiztosítás ajánlatkérés

Ajánlatkérő űrlap szállítmányozói felelősségbiztosításhoz

Név:*
E-mail cím:*
Másolat a megadott címre
Biztosított cég neve:*
Székhelye:*
Telefonszáma*
Adószáma*
Tevékenység kezdete
Alkalmazottak száma:*
Forgalom megoszlása
Tengeri forgalom megoszlása
Milyen feltételek szerint felel/szerződik?
Közúti forgalom megoszlása földrajzi relációk szerinti %-os megoszlásban:*
Kombinált fuvarlevelet bocsát-e ki?*
Ellenőrzik-e rendszeresen, hogy a fuvarozók CMR biztosítással rendelkeznek-e?*
Rendelkezik-e saját tulajdonú fuvareszközzel?*
Légi forgalom megoszlás földrajzi relációk szerinti %-os megoszlásban:
IATA megbízott-e?
Bocsát-e ki légifuvarlevelet?
Szállítmányoz-e gyűjtőforgalomban?
Rendelkezik-e raktárral?
Bérelt raktár esetén kizárólagos bérlő-e?
Amennyiben nem kizárólagos bérlője a raktárnak, milyen az elhatárolás a többi épületrésztől?
Raktározott áruk rövid leírása
Maximális raktározott készletérték
A raktárépület rendelkezik-e vagyonbiztosítással?
Speciális áruk (jövedéki termékek, elektronika, ADR) éves forgalma (tonna):
Speciális árukhoz konténert használ-e?
Szállítmányozásból származó tervezett éves árbevétel:*
Szállítmányozásból származó előző évi árbevétel:*
Előző évi tonnaforgalom:*
Tervezett üzleti év tevékenységeiből származó árbevétel megoszlása %-os arányban (gyűjtőforgalom, légi, vasúti, vizi, közúti, raktározás):*
Tagja-e valamilyen szakmai szervezetnek?
Alkalmaznak-e szállítmányozó alvállalkozót?*
Amennyiben alkalmaznak szállítmányozó alvállalkozót, az esetek hány %-ában?
A biztosítást milyen limitösszegre kérik?(káreseményenként és egy évre összesen)*
Vállalt önrészesedés*
Egyedi vállalt önrész mértéke:
Volt-e már korábban szállítmányozói felelősségbiztosításuk?*
Ha volt már korábban biztosításuk, melyik biztosítónál?
Milyen káresemények történtek a tevékenység során az elmúlt 3 évben?
Kapcsolattartó személy neve:*
Kapcsolattartó személy e-mail címe:*
Kapcsolattartó személy telefonszáma:*