Orvoslátogatók szakmai felelősségbiztosítása
Új szakmai felelősség és jogvédelem biztosítási termék  elérhető a Generali Biztosítónál gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetési tevékenységgel kapcsolatosan.

 


Mire vonatkozik az orvoslátogatók szakmai felelősségbiztosítása?

A biztosítás fedezetet nyújt a biztosított személy gyógyszer/gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggésben orvoslátogatók szakmai felelősségbiztosítása a vonatkozó mindekori hatályos jogszabályi előrásokat megszegi, és erre tekintettel a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a biztosított személlyel szemben hatósági eljárást indít.
Például ha munkáltatót az orvoslátogató hibája kapcsán az államigazgatási szerv megbírságolja, a munkáltató 4 havi munkabér erejéig a bírságot továbbháríthatja. Amennyiben a hiba súlyos gondatlanságra vezethető vissza a munkavállalóra, a bírság és a jogi eljárás összes költsége áthárítható.
Szintén korlátlan a felelősség, ha az orvoslátogató alvállalkozóként és nem munkavállalóként végzi a tevékenységét.
Fenti esetben a biztosító mentesíti az orvoslátogatót, a limitösszegen belül, minden olyan tisztán vagyoni kár megtérítése alól, melyet gyógyszerismertetési tevékenységével összefüggésben, a szakmai szabályok megszegésével munkáltatójának, vagy megbízójának okozott.
Jogvédelem biztosítás keretében megtéríti a biztosító , amennyiben gyógyszerismertetési tevékenység kapcsán az állaigazgatási szerv a biztosított személlyel szemben eljárást indít, vagy ellene etikai eljárás indúl, a biztosító megtéríti a jogi védekezés, és szakértői díjak költségeit, valamint ügyvédi ajánlást tesz.Fontos tudnivalók

A biztosítás nem nyújt fedezetet : orvoslátogatók biztosítása felelősség

  • a biztosítottal szemben indított egyéb eljárásra ( pl. polgári eljárás, büntetőeljárás), illetve a gyógyszerészeti államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó eljáráson kívűl más hatóság hatáskörébe tartozó eljárásokra;
  • hatósági eljárás költségeit, amennyiben a biztosított szándékosan megszegte a jogszabályi előírásokat

 A biztosítási eseményt a biztosító felé legkésőbb a hatósági eljárás megindításáról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kell bejelenteni- ellenkező esetben a biztosító elállhat a kártérítéstől.
A biztosítási szerződést kötheti a gyógyszergyártók, gyógyszerismertető cégek, gyógyászati segéteszköz gyártók, gyógyászati segédeszköz ismertető, orvoslátogató, gyógyszerismertető, gyógyászati segédeszköz ismertető személyek. Fontos, hogy azonban minden esetben a biztosított az orvoslátogató személy lesz.

 


Ajánlatkéréshez kérjük keresse kollégáinkat az ITT megadott elérhetőségeinken!

 

 

 

 


 

 

 

 


vissza