csoportos balesetbiztosítás ajánlatkérés

Adatlapunk kitöltésének segítségével klasszikus, munkavállalókra vonatkozó balesetbiztosítási szerződés díjairól és feltételeiről kaphat tájékoztatást. Amennyiben egyéb betegség, vagy munkaképtelenség esetére szóló szolgáltatásokat is szeretne, kérjük jeezze az egyéb megjegyzések rovatban. 

Szerződő cég neve*
Szerződő cég címe
Szerződő cég tevékenysége
Vezető beosztásu alkalmazottak száma
Szellemi alklamzottak száma
Fizikai alkalmazottak száma
Vezetőkre és alkalmazottakra eltérő szolgáltatást szeretne
Életbiztosítás (Bármely okú haláleseti szolgáltatás)
Baleseti halál
Balesetből eredő rokkantság
Balesetből eredő korházi napi térítés
Balesetből eredő korházi napi térítés önrészesedése
Baleset eredetű csonttörés
Baleset esetére szóló műtéti térítés
Balesetből eredő keresőképtelenség ( táppénzkiegészítés)
Balesetből eredő keresőképtelenség ( táppénzkiegészítés) önrészesedése
Baleseti költségtérítés
Fedezet időbeli hatálya
Rndelkeznek jelenleg is csoportos baleset-betegségbiztosítással
Egyéb megjegyzés, igény
Kontaktszemély neve*
Kontaktszemély e-mail címe
Kontaktszemély telefonszáma