Vállalkozói vagyon és felelősségbiztosítási ajánlatkérés

Az adatlap kitöltésével vagyon, felelősségbiztosítási és üzemszünet biztosítási ajánlatot kérhet vállalkozása részére. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Ajánlatkéréshez a biztosítási törvény értelmében, az adatlap mellett szükségünk van a megbízási szerződés aláírt példányára is (annak hiányában a biztosítók nem adhatnak ki ajánlatot) A kitöltött és aláírt dokumentumokat kérjük a 06-1454-03-09-es telafax számra, vagy a hrisk@hungarorisk.hu e-mail címre megküldeni. A biztosított vagyontárgyak értékét ingatlanok esetében újjáépítési értéken kérjük megadni. Könyvelési adatok esetében kérjük, hogy a bruttó (beszerzési) értéket szerepeltessék.

Név:*
E-mail cím:*
Másolat a megadott címre
Szerződő neve*
Székhely*
Adószám*
Biztosított főbb tevékenységi körei*
Biztosított vagyon kockázatviselési helye, ha eltér a székhelytől (több telephely esetén kérjük az összes telephely címét megadni)
igényelt kockázati körök: alap vagyonbiztosítás, mely a következő kockázati elemeket tartalmazza: tűz, elem kár, villámcsapás és ennek másodlagos hatása, földrengés, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása, kőomlás, ismeretlen jármű ütközése, vezetéskes*
Bővített kockázati csomag: alapkockázatok + betöréses lopás- rablás, küldöttrablás, üvegtörés, vandalizmus fedezet
További kiegészítő biztosítások: Elektromos és számítástechnikai berendezések teljes kockázatú biztosítása
Géptörés biztosítás
Üzemszünet biztosítás
Munkaeszköz szállítása a munkavégzés helyére
Szállítmány- és rakodásbiztosítás saját járművel
Csoportos balesetbiztosítás
Általános felelősségbiztosítás
Munkáltatói felelősségbiztosítás
Bérlői felelősség biztosítás
Bérbeadói felelősség biztosítás
Termék/szolgáltatói felelősség biztosítás
Környezetszennyezési felelősség biztosítás
Saját tulajdonú ingatlanok értéke
Idegen tulajdonú ingatlanok
Saját tulajdonú műszaki gépek, berendezések értéke
Idegen tulajdonú műszaki gépek, berendezések értéke
Saját tulajdonú számítástechnikai eszközök értéke
Idegen tulajdonú számítástechnikai eszközök értéke
Hordozható számítástechnikai eszközök értéke
Költségként elszámolt, kisösszegű vagyontárgyak értéke
Idegen tulajdonú készletek, félkész és késztemékek előforduló legmagasabb összege
Saját tulajdonú készletek, anyagok, félkész és késztemékek előforduló legmagasabb összege
Betöréses lopás-rablás esetén a készletek kártérítési összegét az alábbiak szerint kérem meghatározni!
Készletek, rövid ismertetése ( készletek megnevezése, egy raktárban tárolt készletek lehetséges legnagyobb értéke több raktár esetén)
Ingatlanok rövid leírása ( hány épület, építés anyaga, tetőzet stb. )
díjfizetés gyakorisága*
díjfizetés módja*
Igényelt felelősségbiztosítási limit ( az összes felelősségi körre összevontan)
Önrészesedés vagyonbiztosítás esetén
Önrészesedés felelősségbiztosítás esetén
Önrészesedés üzemszünet biztosítás esetén
Üzemszünet biztosítás kártérítési időszak
Tervezett árbevétel ( felelősségbiztosításhoz szükséges adat)
Tevezett bérköltség ( felelősségbiztosításhoz szükséges adat)
Alkalmazottak száma (munkáltatói felelősségbiztosításhoz szükséges adat)
Tervezett fix költség ( üzemszünetbiztosításhoz szükséges adat)
Tervezett nyereség ( üzemszünet biztosításhoz szükséges adat)
Kontaktszemély neve*
Kontaktszemély telefonszáma*
Kontaktszemély e-mail címe*